Bråten under Ubberud (også kalt Ubberudbråten) ble satt opp sent i 1760-årene. Dateringen er noe usikker, men stua ble i hvert fall bygget før 1770. Låven og uthusene er nå revet og de siste fastboende forlot plassen i midten av 1960-årene. Bråten sto deretter tom frem til Skiforeningen satte stua i stand og startet med servering på vintersøndager her i 1983. I Bråten lå uthusa nord mot åsen og bygningen sønnafor.

 

braten

Foto: Henning Bergersen.
Stua på Bråten fotografert en vinterdag i 2006.