Hjulmaker
Aksel Bråtens hjulmakerverksted ligger i Borgveien 29 i Våglia. Verkstedet ble gitt i gave til Enebakk kommune av tidligere eier Egil Thoresen i 2008, under forutsetning at driften ble foretatt av Enebakk historielag.

Historielaget og kommunen inngikk i februar 2009 en driftsavtale med Enebakk kommune. Frem til 20. april 2009 foretok historielaget en kartlegging av inventar.

Hjulmaker 2
FREMDRIFT: Det skal utarbeides undervisningsmateriale for skoleelever, samt omviserguide for de som er omvisere. Hjulmakerverkstedet åpnet for omvisning for skoleelever i september 2009. Det ble også avholdt omvisning høsten 2010.
Det er vedtatt at Aksel Bråtens hjulmakerverksted skal gjennoppføres der det opprinnelig lå ved Tangenelva i Ytterbygda. Historielaget samarbeider med kommunen om dette prosjektet.
Alle henvendelser vedrørende hjulmakerverkstedet skal gå til leder Amund Ruud på e-post amund.ruud@flateby.net eller telefon 64929559

Historielagets ansvarlige for flytteprosjektet og omvisninger i hjulmakerverkstedet er Egil Holstad.
Hjulmaker 3