Bygdedag 2008
Styremedlem Åse Killerud og nestleder Esther Reiss kikker på gamle postkort fra Enebakk. De var utstilt i hovedbygningen på tunet. Foto: Henning Bergersen.

Dagens bygdedag var den sjuende i rekka og må kunne si å være en suksess. I 2007 ble det ikke arrangert noen bygdedag og det virker som den har vært savnet. Enebakk historielag var på plass på bygdetunet med boksalg, salg av kaffe og bakst, omvisninger, natursti, utstilling av gamle postkort og fotografier fra Enebakk. I tillegg sto historielaget for gjennomføringen av Enebakkmesterskapet i hesteskokasting 2008. Rolf Solberg ble mester for andre gang på rad.

…. Tilbake til toppen