INFO

Vi må dessverre informere våre medlemmer, om at trykkeriet hvor IGN trykkes er  konkurs.

Vi jobber for å finne et trykkeri som kan påta seg denne jobben.