Tirsdag 10. mars  kl. 19:00

Temamøte på Holtop » Erling Enger»

Ved Babben Enger og Per Stockfleth Enger og Anne Marie Lorck.

Tirsdag 24. mars  kl. 19:00

Temamøte på Holtop » Ta med et minne og kom»

Ved Håkon Kjelstrup og Rolf Solberg.

Søndag 24. mai  kl. 13:00

Rusletur til Heiåslandet.

Rusletur i Dalefjerdingen. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud, Mellom-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås.

Turleder er Hovel Heiaas.

Søndag 7. juni  kl.12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Omvisere er Svenn Erik Johansen og Andreas Bøhler.

Onsdag 17. juni  kl. 18:00

Rusletur med besøk på Svines gård.

Turledere Rolf Solberg, Nils Wiik og Bjørg Peters.

Søndag 12. juli  kl. 12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Historielaget guider i hovedhuset,stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk o Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid ab\v Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Omvisere er Jan Svartebekk og Odd Guslund.

Søndag  9. august  kl. 12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Historielaget guider i hovedhuset,stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk o Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid ab\v Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Omvisere er Eva Kristoffersen og Håkon Tysdal.

 Søndag 23.  august  kl.  13:00

Rusletur over Lyserfjell

Vi rusler fra Brevikskroken i Ytterbygda, langs gamleveien over Lyserfjell og inn i Spydeberg. Vi passerer gravhauger, gamle husmannsplasser og det berømte «futekastet». Ta med godt fottøy og niste! Turen blir arrangert i samarbeid med Spydeberg historielag.

Turledere fra Enebakk er Åse Killerud og Håkon Tysdal

Søndag  6. september  kl. 12:00

Omvisning på bygdetunet og Viksaga.

Historielaget guider i hovedhuset,stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk o Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid ab\v Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Omvisere er Åse Killerud og Esther Reiss.

Søndag den 13. september  kl. 13:00

Kulturminnedagen 2009