Nytt lokale 2010


Noen av de som var med på dagens flyttedugnad. Fra venstre: Styremedlem Nils Butenschøn, styremedlem Eva Kristoffersen, avtroppende styremedlem Esther Reiss, påtroppende varamedlem i styret Willy Klein, Rolf Solberg fra kulturminnegruppa, Tor Kristoffersen og varamedlem i styret Håkon Kjelstrup. Foto: Grethe Bergersen.

Enebakk historielag flytter i disse dager inn i eget lagshus i Ragnhilds Rom i Ytterbygda. I en formidabel dugnadsaksjon ble lagets historiske arkiv i dag flyttet fra Strandaskolen til historielagets nye lagshus i Ytterbygda. De fremmøtte trosset den strenge kulda (15 minusgrader) og fikk historielagets arkiv trygt på plass.

Kunstneren Ragnhild Butenshøns legendariske atelier har de siste årene fungert både som galleri og populært arrangementssted for diverse kulturaktiviteter, først i mange år som «Galleri Loppa» (1992 – 2004) og deretter som «Ragnhilds Rom» (2005 – 2008).

Sommeren 2009 ble lokalene pusset opp, slik at historielaget nå kan flytte hele sitt lokalhistoriske arkiv hit. I tillegg er det bygget kontorplass i lokalet. Enebakk historielag vil dermed for første gang ha et fullverdig lagshus, med både møterom, kontorer og lokalhistorisk arkiv. På sikt ønsker historielaget åpne for både lokalhistoriske utstillinger og holde åpne arkivdager, samt at vi fra nå av arrangerer våre temamøter i vårt eget lokale