tangenbrua 14.10.2006

Lørdag 14. oktober, kl. 13.00 er det tid for offisiell nyåpning av brua over Tangenelva.Representanter fra kommunen, styret i Enebakk historielag, samt kulturminnegruppa (som har utført arbeidet), vil være til stede. Oppmøte ved rensestasjonen i Ytre Enebakk. Vi følger den nye stien opp langs elva, forbi ruinene etter saga, tuftene etter hjulmakerverkstedet og frem til brua – hvor ordfører Tore Tidemann og Åse Killerud (nestleder i Enebakk historielag) vil foreta selve nyåpningen.

Alle er hjertelig velkommen!

tangenbrua_1 (7)
Nestleder Åse Killerud ønsker velkommen til åpningen.

tangenbrua_1 (10)
Rolf Solberg forteller de fremmøtte om den gamle badstua i Tangenelva.

tangenbrua_1 (9)
På lang rekke oppover langs elva.

tangenbrua_1 (2)
Svein Kjelgård forteller om saga og stampa.

tangenbrua_1 (3)
Rolf Solberg orienterer litt om arbeidet som er nedlagt.

 tangenbrua_1 (8)
Nestleder Åse Killerud gir tilhørerne historien om steindemningen.

tangenbrua_1 (11)
Det ble en trivelig og uhøytidelig seremoni.

tangenbrua_1 (1)
Ordfører Tore Tidemann takker historielaget for arbeidet.

tangenbrua_1 (6)
Og så ble brua offisielt nyåpnet.

tangenbrua_1 (5)
Historielagets Frank Bergstrøm, ordfører Tore Tidemann og Eva Rustad.

tangenbrua_1 (4)
Så ble brua testet.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2006

…. tilbake til toppen