Romerike Historielag og Fortidsminneforeningens lokallag på Romerike inviterer til
årets novemberforedrag. Som tidligere holdes foredragene på Historielagets hus på
Skedsmovollen, adressen er Vestvollveien 54, Skedsmokorset.

Årets tema er «Godt bevart på Romerike» med blikk på fredning, bevaring og bruk.

Torsdag 15. november kl. 18.30.
Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver i Nes kommune.
Innleder med en kort orientering om hva en fredning innebærer, hva betyr det
å verne og hva er egentlig verneverdig?
Deretter blir det korte presentasjoner av enkeltsaker, blant annet vil Anne
Prydz Sæterdal fortelle om Markerud i Nittedal og Tom Halvorsen om Huseby i
Skedsmo.

Torsdag 22. november kl. 18.30.
Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen
«Hva skal vi ta vare på og hvordan?»

Torsdag 29. november kl. 18.30.
Anna Kristine Jahr Røine, avdelingsdirektør ved Fetsund lenser
«Hvordan drive verdiskaping på fredet grunn, med eksemplene kulturminnet
Fetsund lenser og Nordre Øyeren naturreservat.»

Det kommer ei ny bok om Øyeren med lansering 20. november og boka vil bli å få
kjøpt på den siste kurskvelden. Romerike Historielag har ellers både nye og gamle
lokalhistoriske bøker til salgs.

Alle dager starter kl. 18.30 med pause fra 19.30 til 20.00. Fra kl. 20.00 blir det tid for
diskusjon med slutt seinest kl. 21.00.

Det er ingen påmelding og gratis inngang. Det er kaffespleis, så ta med en femtieller
hundrelapp og betal for serveringa på den måten.

Alle er velkomne!