Styret 2009

Styret i 2009: Fra venstre: Nils Butenschøn (styremedlem), Åse Killerud (styremedlem), Eva Kristoffersen (kasserer), Inger Anne Steffensen (3. vara), Svenn Erik Johansen (styremedlem), Juul Sverre Stener (sekretær), Bjørnar Thoresen (1. vara), Esther Reiss (nestleder) og Henning Bergersen (leder). Håkon Kjelstrup (2. vara) var ikke tilstede. Foto: Inger Hilde Killerud.


Det nye styret i Enebakk historielag ble konstituert i kveldens møte og ingen endringer i vervene ble foretatt fra fjorårets styre. Leder er Henning Bergersen (valgt på årsmøtet i desember). Esther Reiss går på et nytt år som nestleder, Juul Sverre Stener fortsetter som sekretær og Eva Kristoffersen fortsetter som kasserer.
Noen endringer ble imidlertid foretatt blant grupperapportørene: Heidi Wattum tar et nytt år som rapportør for husgruppa, det samme gjør Svenn Erik Johansen for bygdetungruppa. Amund Ruud fortsetter også som slektshistorisk kontakt. Juul Sverre Stener overtar som ny rapportør for kulturminnegruppa etter Åse Killerud, som nå overtar som  rapportør for skolegruppa etter Yvonne Sariberget. Åse Killerud går også inn i en ny rolle som ekstern kontakt. Eva Kristoffersen overtar etter Arne Østerby som leder for arrangementgruppa og Esther Reiss overtar etter Håkon Tysdal som rapportør for publiseringsgruppa. Inger Hilde Killerud er rapportør for den nye Arkiv- og minneinnsamlingsgruppa.