Enebakk historielag ønsker å delta aktivt i markeringen av kulturminneåret 2009 og på denne måten bidra til å sette fokus på kulturminnene. Vi kan derfor med stor glede meddele at Enebakk har blitt tildelt hele to kulturminneløyper i 2009. Nes Kommune er den andre kommunen i Akershus som har fått en kulturminneløype. Kulturtjenesten i Enebakk kommune var tidlig ute med sin søknad som var laget i samarbeid med Enebakk historielag. Enebakk søkte om tre kulturminneløyper og fikk altså støtte til to av disse: En i Ytterbygda og en på Stranda. Vi kommer tilbake til ferdiggjøringen av disse to kulturminneløypene.

Kulturminneårets nasjonale satsing handler om å lage løyper mellom kulturminner både lokalt og nasjonalt. Løypene kan oppleves både digitalt – og fysisk i form av vandringer og turer mellom kulturminnene enten på nett eller ute i terrenget. Kulturminneløypa representerer et løft for digital formidling av kulturminner, ved at kartfestingen som prosjektet er basert på gir muligheten for å kombinere sted og kulturminne. Samtidig inviterer prosjektet til rike opplevelser både på nett og ute i terrenget. Kulturminneløypa vil leve videre etter 2009 og vil kunne bygge et samlingspunkt for informasjon knyttet til turisme i like stor grad som til friluftsliv og kulturvern. Slik sett kan Kulturminneåret 2009 bli et startskudd for en ny type kulturvernarbeid.