Da er årets årsmøte vel overstått. Styremedlemmer på valg fikk fornyet tillit og ser frem til å fortsette arbeidet med å være et historielag Enebakk er tjent med.

Årsmøte 2016 (2) Årsmøte 2016 (3) Årsmøte 2016 (4) Årsmøte 2016 (5) Årsmøte 2016 (6) Årsmøte 2016 (7)        Årsmøte 2016 (8)    Årsmøte 2016 (1)

Heidi Wattum og Niels Knagenhjelm fikk overrakt hver sin «blomst» med takk for

kjempeinnsatsen de har lagt ned i Enebakk Historielag.

Vi ser frem til et nytt år med aktiviteter for alle!

Foto: Egil Holstad