VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2011,  8.  DESEMBER

10. november 2011

Årsmøte 2011 plakat

Kl 19.00, Torsdag 8. desember er det klart for ÅRSMØTE 2011 i lagshuset i Ytterbygda.

Relevante dokumenter er nå sendt ut til alle medlemmer, men kan også lastes ned her.

Innkommende forslag og saker fra medlemmer må være styret i hende senest 1. desember.

NB! Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett på årsmøtet.

Etter en pause med gløgg og bakst blir det fotokavalkade fra lagets virksomhet i 2011

ved Niels J. Knagenhjelm.

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper at flest mulig av våre medlemmer kan møte!

20 stemmeberettigede medlemmer møtte frem i lagshuset Ragnhilds Rom i tett snøvær til Årsmøte i Enebakk historielag, torsdag 8. desember 2011.

Årsmøte 2011

God stemning på årsmøtet. Fra venstre: Eva Kristoffersen, Else Wiik, Nils Wiik, Juul Sverre Stener,

sokneprest Magerøy og Kjell Hovde. Foto: Henning Bergersen.

Avtroppende leder Amund Ruud ønsket de fremmøtte velkommen og deretter ble man som vanlig loset gjennom årsmøtesakene av styrets sekretær, Juul Sverre Stener. Håkon Tysdal ble valgt til referent og Henning Bergersen og Eva Kristoffersen ble protokollvitner. Årsmelding 2011 og arbeidsplan for 2012 ble vedtatt av årsmøtet med noen mindre korrigeringer. Styret hadde heller ikke i år foreslått noen økning i kontingenten. Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 ble også vedtatt. I fravær av kasserer Willy Klein redegjorde Juul Sverre Stener. I fravær av valgkommiteens leder Åse Killerud, foretok valgkommitemedlem Henning Bergersen årets

Amund Ruud gikk av som leder etter bare ett år som leder, men går på to nye år som styremedlem. Ny leder i Enebakk historielag er Mari Ringnes. Hun har sittet i styret siden 2010, det siste året som nestleder. Ringnes er med sine 32 år trolig landets yngste historielagsleder og det er vi ganske stolte av. Inger Hilde Killerud studerer for tiden i Sverige og tok derfor ikke gjenvalg til styret. Hun gikk ut etter kun 1 år. 3. vara. Niels J. Knagenhjelm rykket opp i styret og Kjell Hovde er derfor ny 3. vara. Revisor Else Vardeberg tok ikke gjenvalg og Per Kongsnes ble valgt til ny revisor. Åse Killerud og Esther Reiss gikk begge ut av valgkommiteen etter to år.

Årsmøtet 2011 Harald Løbak og Mari Ringnes

Harald Løbak Thoresen overrakte vår nyvalgte leder historiske protokoller og dokumenter,

som han har benyttet i sitt arbeid med boken om Flateby cellulosefabrikk.

Foto: Henning Bergersen.

Etter pausen med kaffe og kaker fikk Enebakk historielag overrakt en gave fra Harald Løbak Thoresen. Dette var protokoller og dokumenter han har benyttet i arbeidet med sin bok om Flateby cellulosefabrikk. Etter dette holdt Niels J. Knagenhjelm en billedkavalkade over lagets aktiviteter i 2011, før påtroppende leder Mari Ringnes avsluttet kvelden med noen velvalgte ord og en behørig takk til avtroppende leder Amund Ruud.