har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2011

Arrangementer 2011

17. februar 2011

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL TEMAMØTE PÅ IGNARBAKKE:

ENEBAKKNESET – DET TAPTE ENEBAKK.

       

17. mars 2011

VELKOMMEN TIL TEMAMØTE OM BILLEDHUGGEREN

RAGNHILD BUTENSHØN (1912 – 1992)

 

6. juni 2011

UTFLUKT TIL NES PÅ ROMERIKE Av Amund Ruud.

 

21. august 2011

RUSLETUR FRA UBBERUD Av Juul Sverre Stener.

 

4. september 2011

ENEBAKK HISTORIELAG PÅ UTFLUKT TIL ENEBAKKNESET Av Juul Sverre Stener.

 

 9. oktober 2011

VELKOMMEN TIL RUSLETUR PÅ BØRTER

 

3. november 2011

VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM ØSTMARKA

8/12-2011 Årsmøte 2011

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2011,  8.  DESEMBER

10. november 2011

Årsmøte 2011 plakat

Kl 19.00, Torsdag 8. desember er det klart for ÅRSMØTE 2011 i lagshuset i Ytterbygda.

Relevante dokumenter er nå sendt ut til alle medlemmer, men kan også lastes ned her.

Innkommende forslag og saker fra medlemmer må være styret i hende senest 1. desember.

NB! Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett på årsmøtet.

Etter en pause med gløgg og bakst blir det fotokavalkade fra lagets virksomhet i 2011

ved Niels J. Knagenhjelm.

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper at flest mulig av våre medlemmer kan møte!

20 stemmeberettigede medlemmer møtte frem i lagshuset Ragnhilds Rom i tett snøvær til Årsmøte i Enebakk historielag, torsdag 8. desember 2011.

Årsmøte 2011

God stemning på årsmøtet. Fra venstre: Eva Kristoffersen, Else Wiik, Nils Wiik, Juul Sverre Stener,

sokneprest Magerøy og Kjell Hovde. Foto: Henning Bergersen.

Avtroppende leder Amund Ruud ønsket de fremmøtte velkommen og deretter ble man som vanlig loset gjennom årsmøtesakene av styrets sekretær, Juul Sverre Stener. Håkon Tysdal ble valgt til referent og Henning Bergersen og Eva Kristoffersen ble protokollvitner. Årsmelding 2011 og arbeidsplan for 2012 ble vedtatt av årsmøtet med noen mindre korrigeringer. Styret hadde heller ikke i år foreslått noen økning i kontingenten. Regnskap for 2011 og budsjett for 2012 ble også vedtatt. I fravær av kasserer Willy Klein redegjorde Juul Sverre Stener. I fravær av valgkommiteens leder Åse Killerud, foretok valgkommitemedlem Henning Bergersen årets

Amund Ruud gikk av som leder etter bare ett år som leder, men går på to nye år som styremedlem. Ny leder i Enebakk historielag er Mari Ringnes. Hun har sittet i styret siden 2010, det siste året som nestleder. Ringnes er med sine 32 år trolig landets yngste historielagsleder og det er vi ganske stolte av. Inger Hilde Killerud studerer for tiden i Sverige og tok derfor ikke gjenvalg til styret. Hun gikk ut etter kun 1 år. 3. vara. Niels J. Knagenhjelm rykket opp i styret og Kjell Hovde er derfor ny 3. vara. Revisor Else Vardeberg tok ikke gjenvalg og Per Kongsnes ble valgt til ny revisor. Åse Killerud og Esther Reiss gikk begge ut av valgkommiteen etter to år.

Årsmøtet 2011 Harald Løbak og Mari Ringnes

Harald Løbak Thoresen overrakte vår nyvalgte leder historiske protokoller og dokumenter,

som han har benyttet i sitt arbeid med boken om Flateby cellulosefabrikk.

Foto: Henning Bergersen.

Etter pausen med kaffe og kaker fikk Enebakk historielag overrakt en gave fra Harald Løbak Thoresen. Dette var protokoller og dokumenter han har benyttet i arbeidet med sin bok om Flateby cellulosefabrikk. Etter dette holdt Niels J. Knagenhjelm en billedkavalkade over lagets aktiviteter i 2011, før påtroppende leder Mari Ringnes avsluttet kvelden med noen velvalgte ord og en behørig takk til avtroppende leder Amund Ruud.

 

6/11-2011 Amund Ruud tar ikke gjenvalg som leder i 2012

 Amund nov 2011

Av helsemessige årsaker har leder Amund Ruud takket nei til gjenvalg som leder av historielaget i 2012. Ruud går av etter kun ett år i ledervervet og blir med dette den lederen av laget som har sittet kortest. Åse Killerud satt (i sin andre periode) også kun ett år (2007), men hadde da tidligere vært leder i perioden 1988 – 1997. Amund Ruud har imidlertid ikke tenkt å forlate styret i historielager og stiller til valg som styremedlem for to nye år.

3/11-2011 Temamøte «Enebakk i Østmarka»

VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM ØSTMARKA

3. november 2011

Østmarka 3 11 2011

Kl. 19:00, Torsdag 3. november er det duket for høstens siste temamøte i Ragnhilds Rom.

Juul Sverre Stener tar oss med inn i Østmarkas skoger og forteller om historiske hendelser og steder.

Dette blir en kveld i skogens tegn.

Åpent for alle. Servering av kaffe og bakst.


11 (18)

            Juul Sverre tok oss med på en tur fra fra Flatebys ytterpunkt Cellolosefabrikken i øst og hele veien over til Bysetermåsan i vest.

 11 (19)

            Juul Sverre startet med skolehistorien på Stranda fjerding nemlig Vesle-Auen som ble reist av Johan Collet rundt 1808 og første lærer var Ole Jensen skolen hadde 50  – 70 barn.

 11 (2)

            Turen fortsatte i Flatebydalen med all den historie som ligger i vassdraget i denne dalen, så som sager, møller og ikke minst Flateby Cellulosefabrikk, og tilhørende befolkningsvekst og med dette også boliger,

 11 (20)

            Videre gikk turen til Ekebergdalen, dens skog og dens elv. Jølsen med sin industrialisering av dalen (fyrstikkfabrikk lampeolje) elven ga plass til, sager møller og senere kraftverk.

 

Vi var innom Holstad med sine nærliggende huler, videre til Østre og vestre Tangen under Ekeberg,  videre Tuggerud og Setra.

 

Vi kom så til Børtervannet  Forfoten med restene av Ragnhild Jølsens dikterhytte «Bjørnehytta»  Så drar vi litt nordover til Kåterudmåsan (litt syd for Norbysjøen) hvor det ble foretatt flyslipp  i siste verdenskrig 1945.

11 (8)

            Vi dro så lenger syd og havnet på Enebakks høyeste topp 374 m på sokkelesten hvor det var en brannvarslingsvarde, og et trig.punkt fra 1793.

           

            Hyttebråten. Nedlagt plass sør for Streifinn. Var vi innom den var i bruk fra ca 1840.Husmannsplass under gården Melgård, ca 2 km øst for plassen. I 1886 kjøpte husmannen som bodde her, Andreas Johnsen, ble overtatt av Haugstein gård ca 1960.

            Porsstranddammen. (Dammen) Ved sørøstre ende av vannet Påstrand (egentlig Porsstrand). Nedlagt plass som var i bruk fra 1850, muligens tidligere. Bebodd helt fram til 1977. Her lå også plassen Mariadammen som var i bruk fra ca 1850 til ca 1910. Navnet kommer av planten pors, en liten busk med luktkraftige blader. Både Porsstranddammen, Mariadammen og en tredje husmannsplass som lå her inne, var plasser under gården Sikkebø ute ved riksveien. De siste som bodde her var Anton og Josefine Andersen, og de hadde jord nok til ei ku og ei kvige.

11 (17)

Siste stopp på turen var Tonekollen som ligger ikke langt fra grensen mot Lørenskog. Tonekollen har kanskje Østmarkas beste utsikt, noe vi også fikk se flere bevis på..

 11 (15)

Etter en storslott reise gjennom Østmarka var det tid for en oppmerksomhetsgave til vår reiseleder gjennom den siste halvannen time med mange artige innslag av både humor og alvor.

 

 

Tekst:   Niels J. Knagenhjelm

9/10-2011 Rusletur på Børter Gård

Annonse

Christian Oppegaard tok oss med på en rundtur i det nye kulturlandskapet på Børter. 75 personer fra historielaget (nesten 30%) deltok på turen.

Christian møtte oss ved Saga og startet forsiktig med å vise oss det nye vanningsanlegget som fungerte bedre og bedre ettersom tiden gikk.

Første stopp var ved en av Jølsens mange prosjekter, en tyrirot-ovn som Jølsen hadde plassert flere av rundt om i nærområdet. Planen var å lage lampeolje, dette ble et kortvarig prosjekt, da det man på den tiden startet med import av lampeolje fra USA, som da hadde kommet i gang med oljeboring og denne oljen var langt rimeligere å fremstille, neste stopp var smia, som han fortalte at lå her på grunn av brannfaren (dvs. langt fra andre bygninger), her hadde han også samlet en del gårdsredskap etc. fra tidligere tider, noe som det generelt ikke var mye igjen av da tidligere generasjoner var mestere i gjenbruk av nesten alt.

Neste stopp var Hovedhuset, deretter fikk vi se to flott anlagte dammer, hvor han fikk vist frem litt av de rennene som tidligere ble brukt til tømmerfløtingen gjennom dalen, på oversiden av den øvre dammen speilte det seg et praktbygg utover det vanlige nemlig boligen til myntmester Henrik Christofer Meyers plassert helt perfekt på en høyde med vannspeil i front, bravo Christian.

Christian poengterte at bygget kun var stablet opp av bevaringshensyn, liggende i stabel ville råten fort spre seg i stokkene, så luftig lagring er det eneste fornuftige.

Derfra gikk turen opp til en stue fra midten av 1700 tallet «Norhaugbu» som var nesten ferdig restaurert. Denne bygningen har sitt opprinnelses sted i Ski og er den eldste bevarte høystue fra Follo.   Ved siden av lå Haugbru som var hovedbygningen på Sør Borud. Begge stedene hadde en flott skue over det pent opparbeidede kulturlandskapet mot Enga og Cellulosen. Christian fortalte hvor vanskelig det var å rekonstruere eldre bygninger som hadde vært i bruk. Disse var gjerne vedlikeholdt og endret i henhold til tidens krav, så vinduer, dører, ja også kledning var skiftet ut.

Turen gikk så videre ned til Sør Bekkensten, hvor vi fikk stikke nesen innenfor. Det var tydelig å se at det her lå mange timer med arbeid, deretter ruslet vi mot Cellulosen forbi Møllerstua og

i krysset ved Enga stoppet vi opp da flere av deltakerne ønsket å gå opp til Stordammen men regnet(les vanningsanlegget) sørget for en relativ enkel avgjørelse, neste stopp var Moen som har sitt opprinnelsessted på Store Auen og er fra 1855, hvor vi fikk komme inn å se oss om i rommene.

Deretter gikk turen ned til hovedgården og omvisningen ble avsluttet med en overrekkelse av en liten oppmerksomhetsgave.

Vi takker Christian for en flott og godt utført omvisning, vi setter pris på din iver for å ta vare på gamle hus og setter dem i det perspektiv de fortjener.

 

Niels J. Knagenhjelm

04/9-2011 Utflukt til Enebakknesset (idag Fet kommune)

025_edited-1

Guider var Bjørn Lybæk, som tok oss med til Enebakkneset («snekkerbygda»),

og Tore Skaarer på Gansbruket. 34 personer deltok på turen.

Bjørn Lybæk startet opp med å vise oss Himdalen, dvs. den østligste delen av Enebakkneset.

006_edited-1

 Her ligger det omtalte atomavfallsdeponiet, hvor vi hadde en kort stopp . Like sør for deponiet hadde 3 ulver passert over veien siste natt, så det var ingen tvil om at vi var i villmark, øde trakter. Turen fortsatte, mens Bjørn fortalte om de forskjellige plassene som vi passerte.

007_edited-1   012_edited-1

Neste stopp var ved gravkapellet på Ødeby. Fra gammelt av ble folk fra Enebakkneset gravlagt i Enebakk, men dette medførte at vår og høst mens isen var utrygg, ble den døde lagt i ei smie nede ved Øyeren. Her kunne likene bli liggende en god stund. Med dette som bakgrunn ble det søkt om og innvilget penger til et lite gravkapell. I våre dager foregår begravelsen i Fet kirke, men vedkommende blir gravlagt her.

018_edited-1   Enebakknesset 2011 (58)

Neste stopp var Ringstad gård, hvor eieren Svend Bøhler fortalte om Ringstad gård fra oldtiden og frem til våre dager. Gården hadde tidligere vært tingsted (Tingstad), klostergods, krongods, fuldgaard og i privat eie fra 1727. I 2002 brant den store låven og vognskjulet ned.

021_edited-1

Gårdens eier er i slekt med Oppegaards slekten på Børter. Eieren viste oss deretter familiegravstedet/kapellet fra 1920-tallet. Her er to av eierne av Ringstad gård med ektefeller gravlagt, samt ei tjenestejente. Første begravelse var i 1927 og den siste i 1977.

030_edited-1   032_edited-1

 

Deretter gikk turen opp til hovedhuset, som er fra 1797. Hovedhuset har et stort etterslep på vedlikehold og et visst omfang av hærverk. Gårdens eier er nå i gang med restaurering av den store hovedbygningen.

004_edited-1   002_edited-2

Siste stopp var Gansvika, hvor vi først hadde mat/kaffepause på kroa, før

064_edited-1 Enebakknesset 2011 (39)

Tore Skaarer viste oss rundt på Gansbruket. Dette hadde i tidligere tider hadde vært i eie av familien Westye Egeberg fra 1811 og ca 120 år frem i tid. Hovednæringen var sagbruk og eksport av trelast. Familien eide også de fleste gårdene i nærheten på den tid.

21/8-2011 Rusletur «Ubberud – Bråten – Steindammen mm.»

8 (22)

Guider var Rolf Solberg , Christian Brevig og Thorvald Ungersness. 33 pers. deltok på turen.

Turen startet på Ubberud gård hvor Christian Brevig og Rolf Solberg fortalte om gårdens historie fra den spede begynnelse i gammelnorsk tid, blant annet at den lå øde etter Svartedauen frem til 1500-tallet, da den ble ryddet på ny. I 1881 ble gården solgt til Enebakk kommune, som hadde pleiehjem og gamlehjem der i nesten hundre år. Dagens eier, Christian Brevig, kjøpte gården av Enebakk kommune i 1981.

Turen gikk så langs den gamle bygdeveien forbi stedene hvor husmannsplassene Roås og Dammen hadde ligget, før vi nådde Solli hvor vi hadde en liten stopp.  Her fortalte våre guider om plassen og aktiviteter som hadde foregått/foregikk her. Blant annet bruker nå skolegrupper den bratte fjellveggen bak Solli til å rappellere i.

Neste stopp var Bråten, en plass som ble bygget like før 1770. Fra 1983 har lokalavdelingen av Skiforeningen fått lov til å bruke hovedhuset til skistue og de har åpent hver søndag i skisesongen. Låven og fjøset er revet.

Turen gikk videre til Dal, en gard antagelig ryddet første gang før Svartedauen. Bygget opp igjen i 1790-årene. Nå står kun ei lønn igjen som tuntre og litt av muren etter  stuehuset.  I 1930 var det åpne jorder nedover hele området. Den gamle hovedveien fra Ubberud til Ski gikk forbi tunet.

Randi Petra og Thorvald Ungersness åpnet den gamle skogs/jakthytta (Stutebru) til matpausa og det passet bra, idet det akkurat hadde startet å regne. Her fikk alle 33 plass inne og hadde en koselig pause med orienteringer av eieren Thorvald Ungersness.

Etter matpausa fortsatte ferden forbi Stutebru-broen og ned Stutebrubekken frem til Steindammen.  En dam som ble bygget for ca 2-300 år siden og like fin i dag, som den dagen den ble bygget. Rett ned for dammen lå Rustad sag (Rustad v/Langen), ei oppgangssag som var flomvassag. Denne saga var i bruk allerede ved innkrevinga av den første sagskatten i 1610. I 1680-åra fikk den fortsatt betegnelse som “kvantumssag” med et tillatt årlig kvantum på 1000 bord. Det er få rester etter saga i dag

Her ble turen avsluttet.

5/6-2011 Utflukt til Nes på Romerike

Nes 2011 (5)

Søndag 5. juni hadde vi en utflukt til Nes med buss. Det var 18 stykker med på turen.

Det var vel litt under det vi forventet i utgangspunktet, men samme dag var det både konfirmasjon og plankemarsj, så det forklarer deltagelsen hos oss. Men de som var med hadde en hyggelig tur i det fine været.

Turen gikk først til Stein Skole eller «Eventyrskolen» ved riksvei 2 nær Vormsund.

Denne skolen var i bruk fra 1912 til 1972.130-årene ble skolen utsmykket av kjente kunstnere som Dagfinn Werenskiold, Henrik Sørensen, Reidar Aulie med flere. Det var skolens lærer Erling Elverhøy, sammen med Ingeborg Refling-Hagen som var initiativtakerne til dette. Bygningen har i 1. etasje en rommelig gang og to klasserom, et for småskolen og et for de eldre elevene. I annen etasje bodde læreren. Her var meningen vi ikke skulle oppholde oss så lenge, men så dukket Åge Aulie opp.

Nes 2011 (8)

Han hadde gått på skolen der i 30-åra, og hatt guiding der tidligere. Hans evne til å formidle og levendegjøre rommene, dekoreringen og ånden fra hans barndom gjorde at vi ble der langt over planlagt tid. Åge Aulie er forøvrig den yngste i landet som har blitt tildelt krigsdeltager-medaljen.

Her på Stein møtte vi vår egentlige guide for turen, Jan Erik Horgen. Siden tiden hadde rent i vei for oss på Stein skole, og at Gamle Hvam stengte klokka fire, foreslo han i stedet Aulie mølle. Derfor ble det bestemt, at vi tar Gamle Hvam og Raknehaugen en annen gang, kanskje neste år. Men da må vi starte tidligere.

Nes 2011 (17)

Så bar det i vei til Kirkeruinene ute på neset der Glomma og Vorma møtes.

Underveis i bussen fortalte Horgen om bygda, gårdene og landskapet vi passerte.

Nes kirkeruiner er et minne om korskirken som var Nes hovedkirke fram til 1854, da den ble truffet av lynet og brant ned. Noe av inventaret ble reddet og ble med over i den nye kirken, som ble reist ikke langt unna noen år senere. Kirken på neset ble antagelig bygget på 1100-tallet (som Enebakk kirke), men man antar at det i hundre-året før sto en trekirke her. Vannveiene var viktige ferdselsårer i gamle dager, så møte mellom Glomma og Vorma var som datidens Sinsenkryss å regne. Her passerte alle fra Østerdalen og Gudbrandsdalen som hadde noe på Raumariki eller Oslosysla å gjøre. Så kirkens beliggenhet var nok valgt ut fra det faktum. Stedet har nok vært et kultsted i Nes i lang tid før kirkene kom opp også, noe gårdsnavnene rundt vidner om. Etter guidingen og vandring rundt og utover neset, bar det videre gjennom kornbygda Nes, hele veien guidet av Horgen om landskap og gårder.

Nes 2011 (40)

Så var vi framme ved Aulie mølle. Den ligger ved Sagstuåa, og ble bygget i 1909 og var i ordinær drift til 1985. Den er fortsatt i driftsklar stand, men nå leies det ut til kunstutstillinger her. Og da er det vanskelig å male «kønn» med alt av støv og annet det medfører. Men på mølledagene inn mot 90-åra ble hele anlegget startet opp, og det ble malt på den ene gjenværende steinkværna, mens skalemaskin, valsestoler, melsikter og frørenser durte i bakgrunnen. Mølla hadde fra først av tre steinkværner. Det var mange vanndrevne møller i Nes før, men etter at siloandelslaget kom forsvant de små bygdemøllene. Men Aulie mølle holdt stand, og her er også hestestallen og møllerboligen bevart.

Nes 2011 (39)

I møllerboligen var kaffe og vafler å få kjøpt, og dette, og egen niste ble fortært utenfor i det fine været. Så bar det etter hvert hjemover etter en hyggelig og fin tur,- litt utenfor vår egen stuedør.

Bilder og tekst ved Amund Ruud

 

20/1-2011. Gunnar «Kjakan» Sønsteby fylte Bøndenes hus til randen

1 (1)

VELKOMMEN TIL ET UNIKT MØTE MED GUNNAR «KJAKAN» SØNSTEBY 20. januar 2011

Enebakk historielag starter året med en skikkelig godbit og  inviterer til åpent temamøte på Bøndenes hus i Enebakk, kl. 19:00, torsdag 20. januar. Gunnar «Kjakan» Sønsteby  forteller om motstandsarbeid under 2. verdenskrig med innslag både fra Enebakk og Østmarka.
Inngang: Kr 50,- Salg av kaffe og bakst.
Alle er hjertelig velkommen!


1 (2)
  

Gunnar «Kjakan» Sønsteby holdt et glimrende foredrag på Bøndenes hus i går kveld. Foto: Henning Bergersen.
Årets første temamøte i historielagets regi skulle vise seg å bli tidenes arrangement for historelaget. Med vanvittige 300 fremmøtte i Bøndenes hus sprengte historielaget alle tidligere rekorder i publikumsfremmøte på sine arrangementer. Det var ingen tvil om at landets mest dekorerte person, Gunnar «Kjakan» Sønsteby og hans foredrag fenget enebakkingene. Den spreke 93-åringen holdt et nesten to timer langt og svært interessant foredrag om motstandsarbeidet under siste verdenskrig og mot slutten åpnet han for spørsmål fra salen.

1 (3)

Historielaget satte ny publikumsrekord med sitt temamøte om motstandsarbeid under krigen.

Hele 300 personer hadde funnet veien til Bøndenes hus, som var fylt til randen.

Foto: Henning Bergersen.

15/1-2011 Styret for 2011 er på plass

 Styret 2011

Styret i Enebakk historielag 2011. Fra venstre: sekretær Juul Sverre Stener, nestleder Mari Ringnes, 3. vara Niels J. Knagenhjelm, styremedlem Heidi Wattum, 2. vara Petter M. Oppegaard, kasserer Willy Klein, styremedlem Inger Hilde Killerud og leder Amund Ruud. Styremedlem Nils Butenschøn og 2. vara Håkon Kjelstrup var ikke til stede under fotografering. Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Det nye styret i Enebakk historielag ble konstituert i styremøte 15. januar 2011. Willy Klein har nå overtatt som kasserer etter Eva Kristoffersen, Mari Ringnes er ny nestleder og Juul Sverre Stener fortsetter som sekretær. Amund Ruud overtar etter Henning Bergersen og går nå på sitt første år som leder. Oversikten over rapportører for gruppene i 2011 kommer vi tilbake til.

Styret 2011:

Leder – Amund Ruud
Nestleder – Mari Ringnes
Sekretær – Juul Sverre Stener
Kasserer – Willy Klein
Styremedlem – Nils Butenschøn
Styremedlem – Heidi Wattum
Styremedlem – Inger Hilde Killerud
1. vara – Håkon Kjelstrup
2. vara – Petter M. Oppegaard
3. vara – Niels J. Knagenhjelm