Maribråtlia 2007

Utbyggingsprosjektet i Maribråtlia i Ytterbygda har vært en av de mest omstridte planforslagene i den pågående kommuneplanrulleringen. Enebakk historielag gikk tidlig ut med skepsis mot å bygge ut et så viktig kulturhistorisk skogområde. Vi har også vært runden hos alle de politiske partier og fortalt om kulturminnene i Maribråtlia. Etter at kommuneplanutvalget allerede to ganger har stemt dette utbyggingsforslaget ut av planen i sine møter, ble forslaget på nytt fremmet i kommunestyremøtet 23. april. Også denne gangen falt forslaget og er dermed ute av kommuneplanen for godt. I kommunestyret var det Høyre og FRP som stemte for, og SP, AP, SV og KRF som stemte imot utbygging. Enebakk historielag berømmer de politikere som i denne runden tok kulturminnevernet på alvor og stemte imot utbygging av det vi mener er et viktig kulturhistorisk område. Enebakk historielag er svært glade for at kulturminnevernet vant frem i denne viktige saken og påpeker (nok en gang) at slike «kamper» ville vært overflødige, dersom en god kulturminneplan for Enebakk hadde vært på plass. Enebakk historielag har nå etablert en positiv dialog med grunneier om å få satt i gang videre undersøkelse av området og merking av kulturminner i Maribråtlia. Vi mener dette er et område med stort potensial både for historieundervisningen i grunnskolen og som historisk rekreasjonsområde for befolkningen