Hjulmaker 2007


Egil Thoresen på plass i sin bestefars hjulmakerverksted. Foto: Henning Bergersen.

I gårsdagens kommunestyremøte ble det vedtatt at kommunen skal kjøpe tomta og bygningen som huser Sagstua hjulmakerverksted i Ytterbygda.

Hjulmakerverkstedet sto opprinnelig ved Tangenelva og ble drevet av Aksel Bråten i perioden 1906 – 1964. I 1968 ble alle maskiner og utstyr flyttet til Borgveien i Våglia, og bygningen deretter revet. Egil Thoresen har siden han overtok eiendommen i Borgveien tatt vare på verkstedet. Hans ønske var at Enebakk historielag skulle overta maskinene og utstyret, flytte de til et egnet sted (f. eks ved Tangenelva eller i tilknytning til husmannsplassen Kvernstua i Ytterbygda) og drive det gamle hjulmakerverkstedet som et levende museum. Slik blir det altså ikke i denne runden. Enebakk historielag har lenge arbeidet for å få satt denne løsningen ut i livet, ikke minst gjennom flere konkrete innspill til kommunen. Enebakk historielag fikk imidlertid til slutt i stand en befaring i hjulmakerverkstedet med ordfører, KOS-utvalgsleder og KOS-sjef. Dette resulterte i at kommunen selv lanserte en alternativ plan for hjulmakerverkstedet, slik at det (ihvertfall inntil videre) blir stående på sitt nåværende sted og at det kan tas i bruk til undervisningen på skolene. Dersom verkstedets historie og bygningen som huser verkstedet blir ivaretatt på en god måte, mener vi at dette kan være en god midlertidig løsning. Enebakk historielag er nå invitert til å delta i en arbeidsggruppe som skal utrede videre bruk og drift av hjulmakerverkstedet.