Deltagere:
Åse Killerud, Helga Holt, Petter Mogens Oppegaard, Vidar Holstad, Ole Jakob Holt, Esther Reiss og  Henning Bergersen

Medlemmene av Kulturminneverngruppa gjennomførte nok en vellykket befaring. Runden startet med full omvisning på meieriet på Burstad. deretter gikk turen til Heiås, hvor vi kikket på gravhauger og plasser i området. Skolen i Dalefjerfdingen var neste stopp og vi var innom både Sand og Huserud før vi avsluttet med besøk på gårdene Rustad og Skøien.

Denne befaringen er den fjerde av i alt 5 befaringer som kulturminnegruppa gjennomfører i sommer. Bakgrunnen er todelt: Å kartlegge mulig truede kulturminner, samt å gjøre seg bedre kjent i bygda vår.

bef_dale23
Befaringen startet med omvisning hos Lene og Atle i det gamle meieriet på Burstad.

bef_dale22
Lene Stangebye Gjeving forteller om hvordan de pusset opp ysteriet.
bef_dale19

Det gamle folkebadet i «meieribyen» er blitt kontorer for ekteparets firma «Fulltank».

bef_dale1

Under oppussing av gamlestua på Heiås har man lagt det nye taket utenpå det gamle.

bef_dale18

Petter Mogens, Vidar og Ole Jakob inspiserer bua på Heiås.

Heiås gravsted

Hele gjengen samlet ved gravhaugen på Heiås.
bef_dale17

Dette er en av de flotteste og best bevarte gravrøyser i Enebakk.

bef_dale_16

Ved husmannsplassen Tangen.

bef_dale15

På Tangen ligger ytterligere to, men noe mindre gravrøyser.

bef_dale14

Vi tar en velfortjent hvil på Tangenlandet ved Øyeren.

bef_dale13
Neste stopp var gamleskolen i Dalefjerdingen – en kommunal bygning i langt fremskedet forfall.

bef_dale12
Den gamle skolen i Dalefjerdingen ble flyttet på 1930-tallet og er nå hovedbygning på gården Sand.

bef_dale11

På besøk hos familien Buuer på Huserud.

bef_dale7

Det gamle brødbakeriet på Huserud.

bef_dale10
Den gamle brødovnen er fortsatt på plass.

bef_dale8
Kjøttkroker i taket.

bef_dale6
Låven på Huserud er nå under oppussing.

bef_dale5

Ved utgravingsfeltet på Rustad.

bef_dale2

Den flotte lille stua nedenfor Skøien.

bef_dale4
Det eneste stom står igjen etter dampskibsbrygga på Skøien er noen bolter i fjellet.

bef_dale3

Åse Killerud og Esther Reiss ved brygga på Skøienlandet.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2006