Hjulmaker 4

Historielaget og kommunen inngikk i februar 2009 en driftsavtale med Enebakk kommune om Aksel Bråthens hjulmakerverksted. Frem til 20. april foretar historielaget en kartlegging av inventar. Det skal i løpet av våren og sommeren 2009 utarbeides undervisningsmateriale for skoleelever, samt en omviserguide i form av en bok for de som er omvisere. Hjulmakerverkstedet åpner for omvisning i september 2009. Det vil i 2009 være to åpne omvisninger og en omvisning for skoleelever. Datoer for dette kommer vi tilbake til.

De som kartlegger og dokumenterer inventar frem til 20. april er Svenn Erik Johansen, Jan Svartebekk, Andreas Bøhler og Rolf Solberg. Andre som er med i arbeidet med hjulmakeiverksted er Viggo Skaug, Svein Kjelgård og Egil Thoresen. Historielagets ansvarlige i hjulmakerverkstedet er Frank Bergstrøm.

Historielagets representant i gruppa for utarbeidelse av undervisningsmateriale og omvisermsteriale er Henning Bergersen. Her sitter også representanter for kommunen og for Enebakkskolene. Historielagets representant i gruppa for fremtidig plassering er Åse Killerud. Her sitter også representanter for kulturtjenesten og teknisk avdeling i kommunen. På sikt skal nemlig hjulmakerverkstedet flyttes til en mer historisk riktig og hensiktsmessig plassering.