Auen 2008

  Dugnadsgjengen samlet foran hovedbygningen på Vesle-Auen. Fra venstre: Juul Sverre Stener, Nils Butenschøn, Arne Østerby, Håkon Tysdal, Bjørnar Thoresen, Esther Reiss og Nils Sikkerbøl. Foto: Gro Arneberg Thoresen, Enebakk Avis.

Lørdag 11. oktober var det dugnad på Vesle-Auen på Stranda. Bakgrunnen for dugnaden var klargjøring til en grundig undersøkelse av antikvarisk murer og det første skrittet på vei mot en restaurering av den flotte bygningen. Siden høsten 2006 har Enebakk historielag arbeidet for å få på plass en god løsning for det unike huset på Vesle-Auen og nå har man i samarbeid med grunneier laget en god fremdriftsplan. I løpet av oktober inngås en langtids leiekontrakt og man vil deretter starte det møysommelige arbeid med å tilbakeføre Vesle-Auen til sin fordums storhet. Historielaget vil i første runde (i samarbeid med grunneier) sette i gang en prosess med å skaffe tilveie midler til restaurering. Laget vil også foreta en del nødvendig oppussing innendørs, slik at man på sikt kan ta i bruk huset som møtelokale, lokalhistorisk arkiv og etterhvert også bruke det til lokalhistorisk formidling. Huset på Vesle-Auen ble bygget i mur av familien Collett omkring 1800 og var en del av det berømte Flatebygodset. Vesle-Auen er den eneste gjenværende bygningen fra Flatebygodset på Stranda og Enebakk historielag mener derfor bygningen må bevares der den står. Vesle-Auen har mange likhetstrekk med Markerud i Nittedal, som også var eid av familien Collett. Markerud har de siste årene har gjennomgått en omfattende og forbilledlig restaurering.