har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2010 (Side 2 av 2)

20/7-2010 Historielaget har fått gamle redskap

 Gamle gjenstander 2010

 

I forbindelse med at historielaget fikk tilbud om å få overta gamle redskaper og liknende fra Børgenbråten på Flateby i sommer, var en del av styret der ned og fikk en oversikt over hvilke gjenstander som historielaget kunne overta. Grunnen til gaven var at eierne som hadde benyttet stedet som feriested i mange år, nå ønsket å selge stedet. Historielaget mottok med glede ei høyvogn, møkkakjerre, noen ploger, verktøy mm. og ved vellvillig bistand av Arne Borgen og Leif Skjæret fikk de også fraktet dette kostnadsfritt til vårt lager i Ytterbygda

 

29/6-2010 Bjerkely

HJELP OSS Å REDDE BJERKELY! 29. juni 2010

Bjerkely

Bjerkely er en av bygdas flotteste og tidligste sveitser hus, bygget i 1861 som den første faste skolen i Ytterbygda. Huset er senere påbygget med andre etasje og ble i 1899 erstattet av ny skolebygning nede ved Mjær. Etter kommunens overtakelse har huset i all hovedsak forfalt.
Enebakk kommune har nå tilbudt historielaget å overta den gamle skolebygningen. Kommunens ønske er at historielaget skal eie bygningen og besørge oppussing/vedlikehold. Kommunens alternativ er rivning eller videre forfall. Vi er glade for at kommunen ønsker å finne en løsning, men dette setter historielaget i en vanskelig situasjon. Riktignok har fylkeskommunen uttalt seg kraftig imot rivning, så det er tvilsomt at kommunen vil gjennomføre dette, men alternativet er at den flotte sveitservillaen blir stående å forfalle ytterligere. Historielaget ønsker selvfølgelig å bevare bygningen, men har hverken økonomiske midler eller nok folk til å gjennomføre oppussing og drift alene. Derfor ønsker vi nå å appellere til næringsliv og privatpersoner i Ytre Enebakk. Hjelp oss å redde Bjerkely!
Kommunen har tidligere estimert en rehabilitering til nærmere 2 millioner kroner, men etter en befaring med bygningsekspert Ola H. Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen har historielaget fått brakt på det rene at man kommer veldig langt med 500 000. Kommunens estimat er basert på rehabilitering av kommunale bygninger og da må man oppfylle blant annet krav til universell utforming. Dette er krav som et historielag ikke trenger å ta hensyn til. Det mest prekære er en råtten bunnstokk på baksiden, som på grunn av kommunens asfaltering helt inntil huset har gått i stykker. Deretter må taket undersøkes og eventuelt repareres. Utover dette er det trolig kun overfladiske mangler og malings arbeide som kan gjøres på dugnad og over tid.
Enebakk historielag har tilgang til ekspertise på slike gamle bygninger og vi kan bistå med både dugnadsinnsats og søknad om midler. Kommunen har også gitt signaler om at de kan støtte prosjektet med den summen det ville kostet å rive bygningen – ca. 200 000. Teoretisk sett kan historielaget stå som eier av bygningen, men vi kan ikke gjennomføre dette prosjektet alene. Vi håper derfor nå at flere aktører kan komme på banen, slik at vi blir sterke nok til å redde den gamle skolebygningen på Bjerkely. Tidlig i høst vil historielaget og kommunen innkalle til et åpent informasjonsmøte om Bjerkely.
Vi har tanker om at restaurert Bjerkely vil kunne brukes til for eksempel Frivillighetsentral, kafe for både yngre og eldre eller kontor og møtelokaler for lag og foreninger. Mulighetene er mange! Har du innspill, ideer eller ønsker å hjelpe til! Kontakt oss på leder@enebakkhistorielag.no.


 HISTORIELAGET HAR BYGGET NY BRU VED HAUGDAMMEN 10. juni 2010
2010_haugdammen_bru
Den siste uka i mai ferdigstilte kulturminnegruppa ved Bjørnar Thoresen, Geir Tøråsen og Juul Sverre Stener en ny bru over bekken på oversida av Haugdammen på Stranda. Prosjektet er et samarbeid med Enebakk Kommune. Historielaget har gjort arbeidet og kommunen har betalt for materialene.


 FLOTT UTFLUKT TIL ÅRNESTANGEN I RÆLINGEN 8. juni 2010
Årnestangen
Det ble en flott tur på Årnestangen i går. 30 fremmøtte startet fra bedehuset på Heknersletta og fulgte kulturminneløypa ut til Årnestangen hvor vi tok kaffepause. Vi fikk høre om Rælings-øyene tilbake til   1300-tallet. Det var svært varmt og svært mye mygg. Turleder var Hans Kristian Halvorsen Monsrud fra Rælingen.


 BLI MED PÅ UTFLUKT I RÆLINGEN 7. juni 2010

Rælingen
Torsdag 10. juni, kl. 18:00 er det duket for utflukt til vår nabokommune Rælingen. Vi møtes ved bedehuset på Hekner-sletta. Turen følger en del av kulturminneløypa i Rælingen, ut til Årnestangen og   alteret hvor vi tar kaffepause. Vi får høre om Rælings-øyene tilbake til   1300-tallet. Vi følger oldtidsveien/kongeveien, som fortsetter ut gjennom Enebakk. Turleder er Hans Kristian Halvorsen Monsrud fra Rælingen.

 

 

 

Prosjekter 2010/2011

Haugdammen (Stranda)

07.04.2007 JS   Flateby (3)

I løpet av 2011 ønsker vi å få fortgang i rehabilitering av Haugdammen på Stranda. Vi har hatt løpende kontakt med kommunen i denne saken siden 2007 og høsten 2009 var vi på befaring med kommunen ved Haugdammen. Vi håper at startskuddet for en restaurering av dammen går i 2011. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Juul Sverre Stener.

_______________________________________________________________________

Vesle-Auen (Stranda)

05.12.2006 JS

Presten Aars skriver i ministerialboken for Enebakk i 1810 at Vesle-Auen (nåværende hovedbygning) ble bygget tidlig på året 1808 av John Collett som en del av Flatebygodset og innredet som fast almueskole for Strandens fjerding. Skolen hadde et særdeles smukt lokale med bolig for læreren, der ble lønnet av Fladebys eiere. Den daværende, dugelige og virksomme lærer, Ole Jensen, underviste fra 50 til 70 barn i lesning, skrivning, religion mm. Lærer Jensen drev også med opplæring/undervisning av andre lærere. Bruksskolen ble opprettet vinteren 1807-1808 og hadde tilhold første året i en sidebygning på hovedgården på Flatebygodset, flyttet så over til Vesle-Auen når denne skolebygning ble ferdig. Vesle-Auen var antagelig skolebygning for Strandens fjerding frem mot 1856 da gården Blinderen ble kjøpt som skolebygning. Etter dette har Vesle-Auen vært i privat eie.

Enebakk historielag satte fokus på den unike bygningen allerede i 2006, men prosessen har vært lang. I 2009 har dette prosjektet endelig kommet i gang for alvor. I januar 2009 var fortidsminneforeningen og kulturminnefondet, samt en rekke fagfolk på befaring på Vesle-Auen. Alle var positive til videre arbeid med den unike bygningen. Antikvarisk murer Espen Marthinsen møtte på Vesle-Auen 24. april for en grundig forundersøkelse av grunnmur og murvegger. Han fulgte opp med en ny undersøkelse sent i juni. I juni 2009 har vi også hatt antikvariske snekkere på befaring på Vesle-Auen. Tilstandsvurderinger fra alle disse forelå sommeren 2009. På bakgrunn av disse rapportene skal prosjektet vurderes pånytt og deretter skal det søkes om økonomisk støtte til rehabilitering. Ansvarlig: Kulturminnegruppa
_______________________________________________________________________

Husmannsplassen Sollia (Ytterbygda)

sollia_oktober

I løpet av 2011 skal vi ferdigstille tuftene etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen i Ytterbygda, med skilt og benk. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Rolf Solberg og Henning Bergersen.

_______________________________________________________________________

Gamle-skolen på Bjerkely (Ytterbygda)

2010_bjerkely
_______________________________________________________________________

Husmannsplassen Kvernstua (Ytterbygda)

kvern1
Enebakk historielag vil nå trappe opp aktiviteten for å få på plass en god bruksløsning for den gamle husmannsplassen i Ytterbygda. Makeskifteavtale mellom kommunen og Block Watne er nå på plass og med kommunen som grunneier kan man forhåpentligvis få på plass en god løsning, som både ivaretar fornuftig bruk og bevaring av plassens historiske og bygningsmessige verdier. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Henning Bergersen.

_______________________________________________________________________

Aksel Bråthens hjulmakerverksted (Ytterbygda)

hjulmakerverkstedet

Nok et samarbeid med Enebakk kommune. Hjulmakerverksted ble i 2008 gitt i gave til kommunen og i februar 2009 kom en driftsavtale med historielaget på plass. Historielaget skal drifte og holde omvisninger både for skoleklasser og privatpersoner. Det arbeides også med en bokutgivelse om hjulmakerverkstedet. Hjulmakerverkstedet åpnet i september 2009. På sikt er det et sterkt ønske om å sette opp hjulmakerverkstedet på sin opprinnelige tomt ved Tangenelva i Ytterbygda. Ansvarlig: Skolegruppa ved Åse Killerud.

_______________________________________________________________________

Tangenelva (Ytterbygda)

tangenelva_oktober07

Denne arbeidsgruppa samarbeider med Enebakk kommune om å ruste opp og vedlikeholde området langs Tangenelva i Ytterbygda. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Rolf Solberg.

_______________________________________________________________________

Kulturminneløyper

Et nytt samarbeid med Enebakk kommune i forbindelse med kulturminneåret 2009. De to kulturminneløypene i Enebakk er nå å finne på nett, men vi ønsker også å få på plass skilting langs traseene, samt utbedring av stier etc. Vi skal også arrangere rusleturer langs de to løypene høsten 2009. Ansvarlige: Kulturminnegruppa ved Henning Bergersen (Ytterbygda) og Juul Sverre Stener (Stranda)

_______________________________________________________________________

Skilting og rydding av husmannsplasser og tufter

Et av de store kulturminneprosjektene i 2010 vil bli å opprette en «ryddegruppe» som skal gå i gang med å rydde og merke gamle husmannsplasser i Enebakkskogen. Ansvarlige: Kulturminnegruppa ved Henning Bergersen (Ytterbygda) og Juul Sverre Stener (Stranda)

______________________________________________________________

Innsamling av historisk materiale
Den nystartede arkiv og minneinnsamlingsgruppa skal i 2010 fortsette sin rundtur i Enebakk og intervjue gamle Enebakkinger. Vi er svært fornøyd med at dette prosjektet endelig er på beina. Innsamling av slikt materiale skulle vært påbegynt for mange år siden, men nå ser det endelig ut til at vi er i gang. Ansvarlig: Arkiv og minneinnsamlingsgruppa ved Inger Hilde Killerud og Gro Arneberg Thoresen.

_______________________________________________________________________

I tillegg vil vi i 2010 følge opp kulturminner i utbyggingsområdet øverst i Våglia og utarbeide et forslag omkring Maribråtlia i Ytterbygda. Og selvfølgelig er vi svært spente på den nye kulturminneplanen vi forventer skal ut på høring i løpet av 2010.

18/4-2010 Rusletur langs Våg

Våg 2010

Rolf Solberg forteller ved Kjellgård. Foto: Eva Kristoffersen.

Æresmedlem Rolf Solberg var turleder da 60 personer ruslet langs Våg, søndag 18. april. Målet for turen var et besøk hos Astrid på Kjellgård ytterst på tangen. Der ble turdeltakerne overrasket med flott servering og gode historier fra område

 

5/3-2010. Ragnhild Jølsen i ord, bilder og toner.

Ragnhild Jølsen 2010 a

Denne gjengen presenterer Ragnhild Jølsen i ord, bilder og toner: Fra venstre: Arnhild Skre, Håkon Tysdal, Robert Cohn, Henning Bergersen, Øyvind Henriksen, Jørn Gundersen og Kristine Sigrid Skau.

Fredag 5. mars kl. 20:00 i Kultursenteret i Enebakk (kulturskolens scene).

I 2008 var det 100 år siden forfatteren Ragnhild Jølsen døde, bare 32 år gammel. Nå kommer forestillingen om denne sterke, halvt glemte, skikkelsen i norsk litteratur. Bli med når forfatterne Arnhild Skre, Håkon Tysdal og bandet MOYS tar oss med på en reise gjennom Ragnhild Jølsens liv. Gjennom kåserier og utdrag fra Jølsens bøker, samt nyskreven musikk til Jølsens 100 år gamle tekster – tolket i akustisk form. Premieren finner sted i kultursenteret i Kirkebygda i Enebakk, bare noen steinkast unna Ragnhild Jølsens barndomshjem på Ekeberg.

Salgsutstilling av malerier med Jølsen-motiver av Helga Bosten.

Entre: Kr 100,-
Forhåndsbestilling av billetter:
Sett inn kr 100,- på kontonr. 1503.15.04004. Kontoeiers navn er MOYS DA, Lyngveien 11, 1911 Flateby. Husk også bestillers navn, så vi vet hvem som har betalt.
NB! Kun 70 plasser, så vær raske. Frist for forhåndsbestilling er 2. mars. Billetter kan kjøpes også i døren, dersom forestillingen ikke blir utsolgt.

 Ragnhild Jølsen 2010

 

Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Det ble en fellykket premiere på forestillingen «La meg bli som leoparden» i Enebakk kultursenter fredag 5. mars. På tross av litt tekniske problemer i forkant av forestillingen ble det en god opplevelse for de 50 fremmøtte. Moys, Arnhild Skre og Håkon Tysdal var også fornøyde etter første fremføring av forestillingen.

21/2-2010 Rusletur på Bjerke i Ytterbygda

Bjerke 02 2010

Søndag 21. februar var det tid for sesongens andre arrangement i 18 minusgrader: Rusletur på Bjerke Bruk i Ytterbygda. Nils Butenschøn og Hans Butenschøn guidet de fremmøtte omkring på gården. Etter rusleturen var det sammenkomst med bakst og kaffe i det nye lagshuset. Foto: Enebakk Avis

21/1-2010 Vintermøte om utvandringen til Hawaii

program_hawaii

Enebakk historielag inviterer til TEMAMØTE I RAGNHILDS ROM
«Aloha fra glemte nordmenn på Hawaii» – onsdag 20. januar, kl. 19:00 i Ragnhilds Rom

Foredragsholder er Torbjørn Greipsland som har skrevet boka ”Aloha fra glemte nordmenn på Hawaii fra slaveliv til ferieparadis”. Vi får også høre om folk fra Enebakk som utvandret til øyriket i Stillehavet.

Utlodning.Kaffespleis: Kr 40,-
Gratis entre!

NB! Arrangementet finner sted i lagets nye lagshus (Ragnhilds Rom) ved Bjerke i Ytterbygda. Ta av fra riksveg 120 ved «Enebakk Trelast»-skiltet. Ta til høyre ved postkassene. Ta til venstre ved låvebrua. Ved toppen av bakken ser du RR rett frem.

 

VINTERMØTE OM UTVANDRINGEN TIL HAWAII

 Hawai

Torbjørn Greipsland holdt et spennende foredrag om utvandringen til Hawaii.

Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Enebakk historielag inviterte i går til temamøte om utvandringen til Hawaii og det ble en trivelig kveld. 15 personer hadde funnet veien til det nye lagshuset Ragnhilds Rom i Ytterbygda for å høre Torbjørn Greipsland holde foredrag. Dette er første gang på mange år at historielaget starter med temamøter så tidlig på året. Dette møtet var ikke planlagt da siste IGN gikk i trykken og kanskje var dette noe av grunnen til at ikke flere hadde funnet veien til Ragnhilds Rom denne kvelden. Men det ble en spennende og trivelig kveld for de som møtte frem. Kasserer og arrangementssjef Eva Kristoffersen åpnet med informasjon om det nye styret og det nye lagshuset, før forfatter Greipsland slapp til med et spennende foredrag om utvandrerne til Hawaii.

16/1-2010

STYRET FOR 2010 ER PÅ PLASS

 Styret 2010

 Det nye styret: Fra venstre bak: Sekretær Juul Sverre Stener, styremedlem Nils Butenschøn, nestleder Amund Ruud, 1. vara Bjørnar Thoresen, 3. vara Willy Klein, kasserer Eva Kristoffersen. Foran: Styremedlem Heidi Wattum, styremedlem Mari Ringnes, leder Henning Bergersen. 2. vara Håkon Kjelstrup var ikke til stede under fotografering. Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Et nytt og dynamisk styre for 2010 kom på plass under konstituerende styremøte lørdag 15. januar. Henning Bergersen går nå inn i sitt tredje år som leder for Enebakk historielag. Ny nestleder etter Esther Reiss (som gikk ut av styret på årsmøtet) er Amund Ruud fra Stranda. Han har flere år bak seg som slektshistorisk kontakt i laget, og går nå inn i rollen som nestleder. Ruud blir lagets første nestleder fra Stranda. Juul Sverre Stener fortsetter som sekretær og Eva Kristoffersen fortsetter som kasserer. Nye styremedlemmer etter Svenn Johansen og Åse Killerud (som begge gikk ut av styret på årsmøtet) er Mari Ringnes og Heidi Wattum. Willy Klein fra Stranda overtar som 3. vara etter Inger Anne Steffensen. Fire av styrets ti medlemmer kommer nå fra Flateby, tre kommer fra Ytre Enebakk og tre kommer fra Kirkebygda.

Rapportører for lagets grupper kom også delvis på plass under møtet. Juul Sverre Stener fortsetter som rapportør for kulturminnegruppa og Åse Killerud fortsetter som rapportør for skolegruppa og som ekstern kontakt. Amund Ruud fortsetter som slektshistorisk kontakt og Inger Hilde Killerud som rapportør for arkiv og minneinnsamlingsgruppa. Henning Bergersen overtar som rapportør for publiseringsgruppa etter Esther Reiss og arrangementsgruppa får i 2010 delt rapportøransvar mellom Eva Kristoffersen og Mari Ringnes. Nils Butenschøn overtar som rapportør for husgruppa etter Heidi Wattum. Etter møtet gjenstår det å få på plass ny rapportør for bygdetungruppa etter Svenn Erik Johansen. Det vil i 2010 bli foretatt større endringer på bygdetunet og i bygdetungruppa. Dette vil bli tema på et ekstraordinært styremøte senere i vinter.

Satsningsområder for Enebakk historielag i 2010 vil være kulturminnevern, lokalhistorie i skolen, videreutvikling av Enebakk bygdetun og arbeid med Vesle-Auen på Flateby. I tillegg vil Enebakk historielag i 2010 utgi lokalhistorisk litteratur og starte opp ryddeprosjekt av tuftene etter gamle husmannsplasser.

Styret i 2010:

Leder Henning Bergersen, Gol
Nestleder Amund Ruud, Flateby
Sekretær Juul Sverre Stener, Flateby
Kasserer Eva Kristoffersen, Kirkebygda

Styremedlem Nils Butenschøn, Ytre Enebakk
Styremedlem Heidi Wattum, Kirkebygda
Styremedlem Mari Ringnes, Kirkebygda

Varamedlem 1: Bjørnar Thoresen, Flateby
Varamedlem 2: Håkon Kjelstrup, Ytre Enebakk
Varamedlem 3: Willy Klein, Flateby

 

10/1-2010 Historielaget på plass i nytt lagslokale

 Nytt lokale 2010


Noen av de som var med på dagens flyttedugnad. Fra venstre: Styremedlem Nils Butenschøn, styremedlem Eva Kristoffersen, avtroppende styremedlem Esther Reiss, påtroppende varamedlem i styret Willy Klein, Rolf Solberg fra kulturminnegruppa, Tor Kristoffersen og varamedlem i styret Håkon Kjelstrup. Foto: Grethe Bergersen.

Enebakk historielag flytter i disse dager inn i eget lagshus i Ragnhilds Rom i Ytterbygda. I en formidabel dugnadsaksjon ble lagets historiske arkiv i dag flyttet fra Strandaskolen til historielagets nye lagshus i Ytterbygda. De fremmøtte trosset den strenge kulda (15 minusgrader) og fikk historielagets arkiv trygt på plass.

Kunstneren Ragnhild Butenshøns legendariske atelier har de siste årene fungert både som galleri og populært arrangementssted for diverse kulturaktiviteter, først i mange år som «Galleri Loppa» (1992 – 2004) og deretter som «Ragnhilds Rom» (2005 – 2008).

Sommeren 2009 ble lokalene pusset opp, slik at historielaget nå kan flytte hele sitt lokalhistoriske arkiv hit. I tillegg er det bygget kontorplass i lokalet. Enebakk historielag vil dermed for første gang ha et fullverdig lagshus, med både møterom, kontorer og lokalhistorisk arkiv. På sikt ønsker historielaget åpne for både lokalhistoriske utstillinger og holde åpne arkivdager, samt at vi fra nå av arrangerer våre temamøter i vårt eget lokale

Nyere innlegg »