STYRET 2015

 

Leder:   Marit Busengdal (ny)         E-post: marit@enebakkhistorie.no

Kasserer: Niels J. Knagenhjelm    E-post: niels@kontakten.no

Nils Butenschøn                                    E-post: n.a.butenschon@nchr.uio.no

Heidi Wattum

Egil Holstad                                           E-post: egil.holstad@online.no

Helene Wattum Larsen                  E-post: helenewatt@hotmail.com

Bjørn Mikkelsen(ny)                         E-post: bjormikk@online.no

Varamedlemer:    Aksel Bøhler,    Anne Dekko,  William Sheere

VALGKOMITE 2016:   Amund Ruud (leder) Torgeir Solberg ,  Michael Furulund(ny)  vara  Svein Olav Arnesen

REVISOR: Eva Kristoffersen

MEDLEMSBLADET IGN: Redaktør: Bjørn Mikkelsen   Redaksjon: Juul Sverre Stener og Inger Hilde Killerud.