Enebakk historielag blir til

Enebakk historielag blir til

BEGYNNELSEN:   I 1951 ble Øivin Ribsskog formann i Romerike historielag og han la raskt frem forslag om å danne lokale historielag i alle bygdene på Romerike. Disse skulle være tilsluttet Romerike historielag, som skulle være overbygning for historielagsbevegelsen  på Romerike. Denne planen fikk umiddelbar tilslutning. Den 17. juli 1954 arrangerte Enebakk kommune et møte i Herredshuset for å […]