INNMELDING: ttilen

Medlemsskap i Enebakk historielag koster:

Hovedmedlem  kr. 365,- pr. år.  Da får du vårt medlemsblad Ign og Skytilen  4 ganger pr. år.

Familiemedlem Kr 100,00 pr år.

Ungdomsmedlem Kr. 200 pr år  Inntil 25 år som ikke bor hjemme. Mottar Ign 4 ganger pr år.

 

Ved å melde deg inn i Enebakk historielag blir du også automatisk medlem i Romerike historielag som er «paraplyorganisasjon» for alle historielagene på Romerike.

Som medlem i Enebakk historielag får du:
– Medlemsbladet IGN, fire ganger pr. år.
– Romerike Historielags medlemsblad SKYTILEN, fire ganger pr. år.
– Gode tilbud på bøker og skrifter utgitt av Enebakk historielag og Romerike historielag.
– Stemmerett på historielagets årsmøte i desember hvert år, samt muligheten til å være med å påvirke og bidra innenfor områder som kulturminnevern, Enebakk bygdetun, log lokalhistorie i skolen etc.

Som medlem av Enebakk historielag bidrar du til å:
– Støtte arbeidet for merking og bevaring av gamle bygninger, husmannsplasser, fornminner, bygdeborger etc.
– Støtte arbeidet med innsamling av gamle gjenstander, fotografier etc.
– Støtte arbeidet med drift og vedlikehold av Enebakk bygdetun, som historielaget siden 1997 har hatt driftsansvaret for.
– Støtte arbeidet med lokalhistorie i skolen.
– Støtte arbeidet med bygdebok for Enebakk – bind IV.

Dersom du vil melde deg inn i Enebakk historielag kan du også benytte deg av kontaktskjemaet, eller sende epost til kasserer Niels Knagenhjelm niels@kontakten.no

Kontonummer for kontingent: 1269.30.41943