Vegutbygging og kulturminner – tidlig og tydelig,  bedre og billigere avklaring.