har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie