har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Aktuelt

Koronasmitten og gudstjenestene i Enebakk og Mari kirker

Da koronasmittetiltakene ble iverksatt fikk det også konsekvenser for gudstjenestelivet i Enebakk. Fra bispekontoret ble det sendt ut forordninger om at det ikke var anledning til å samles til gudstjenester inntil videre. Da det ble oppmykning av bestemmelsene, kom det retningslinjer fra bispekontoret om hvorledes gudstjenestene kunne legges til rette med maksimalt 50 deltakere og minimum en meters avstand mellom de tilstedeværende. Dette ble da fulgt opp på gudstjenestene i Enebakk og Mari. Bilder fra gudstjenestene:

            Forrettende prest hadde hovedansvaret for å se til at retningslinjene ble fulgt opp. Sogneprest Jostein Tegner tok de besøkende og holdt manntall, samtidig som han sørget for at folk fikk vasket hendene med antibac.

            Efter å ha vasket hendene ble dørene åpnet så folk fikk slippe inn. (Sofrid Aambø og Kjetil Aambø).  Der fikk man utlevert programmet for gudstjeneste og kulepenn slik at navn og telefon nummer skulle skrives på programmet, som så igjen skulle ligge igjen i benken der man satt. Kun annen hver benk kunne brukes for å holde avstand og avstanden mellom folkene i benken skulle være god, – minst en meter.

            Oppmøtet den første gudstjenesten etter man fikk åpne kirken igjen bar nok preg av at mange var engstelige for ikke å komme inn blant de 50 som kunne komme, men det hadde vert plass til noen flere. De som kom fulgte anvisningene og sørget for god plass mellom kirkegjengerne

            Folk satt stor pris på å kunne høre kirkeklokkene igjen og samles til gudstjeneste. Bjørg Westerheim leser inngangsbønnen. Sogneprest Jostein Tegner forretter.

            Dagens preken ble holdt fra lesepulten nede i kirken. Det ble også orientert om de spesielle ordningene som fulgte retningslinjene for smitteforebygging ved nattverd. Det fordret da også god avstand mellom deltakerne og det var lagt til rette med særkalker der nattverdsbrødet ble lagt ned for å forhindre hudkontakt. Deltakerne skulle selv ta nattverdsbrødet fra særkalken og så ble nattverdsvinen skjenket i kalken.

            Menigheten fulgte anvisningen som var gitt for nattverden. Når det gjaldt ofringen i kirken, kunne man ut fra bestemmelsene ikke samle det inn på vanlig måte. Man kunne bruke mobiltelefonen ved hjelp av vips elle sende pengene som bankoverføring når man kom hjem.

            Det ble henstilt til menigheten om å holde god avstand også på kirkebakken etter gudstjenesten.   Man savnet nok kirkekaffen, men den måtte nok vente til man var hjemme igjen.

            Ola kirketjener sørget for å ringe inn til gudstjenesten. Det var fint å høre kirkeklokkene igjen i det fine søndagsværet. Også her var det registrering av deltakerne og antibac vask før man gikk inn i kirken.

            Det var ordnet med lapper i benkene som viste hvilke benker som skulle brukes. Det var annen hver benk, og folk ble anmodet om å holde god avstand, der de satt ut fra bestemmelsene om smitteforebygging. De besøkende fulgte bestemmelsene så deltakerne ble fordelt godt rundt i kirkerommet.

            Gudstjenesten begynte med stillhet og tre klokkeslag før Wencke Butenschøn leste inngangsbønnen. Sogneprest Jostein Tegner forretter gudstjenesten.

            Det ble talt over dagens tekst fra lesepulten oppe i koret. Det ble også gitt informasjon om de andre forholdene knyttet til koronabekjempelsen, som blant annet medførte endringer i forhold til nattverdsfeiringen. Det fordret da også god avstand mellom deltakerne og det var lagt til rette med særkalker der nattverdsbrødet ble lagt ned for å forhindre hudkontakt. Deltakerne skulle selv ta nattverdsbrødet fra særkalken og så ble nattverdsvinen skjenket i kalken.

            Menigheten fulgte de anvisningene som var gitt for nattverden og det ble da lang kø opp midtgangen. Det ble også oppfordret til å kunne tenne lys og sette det i lysgloben. Når det gjaldt ofringen i kirken, kunne man ut fra bestemmelsene ikke samle det inn på vanlig måte. Man kunne bruke mobiltelefonen ved hjelp av vips elle sende pengene som bankoverføring når man kom hjem.  

            Det virket som folk nå var mer trygge på de retningslinjer som var gitt ut for å kunne samles til gudstjeneste så det ble nesten full kirke innenfor begrensingen på 50 deltakere.

Tekst og bilder: Are Seierstad

Allers Nr 14 – 2.APRIL 1938

ENEBAKK

Høyereklikk bildet og velg åpne i annen fane

Enebakk aviser

Her finner du scannede utgaver av Vignett, Streifnytt og Komposten.

Vignett ble utgitt fra 1984 – 1991

Vårt mål er å få tak i alle utgavene.

1984 Årgang 1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

1985 Årgang 2

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,49

1986 Årgang 3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47

1987 Årgang 4

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,49

1988 Årgang 5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48

1989 Årgang 6

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,49

1990 Årgang 7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,49

1991 Årgang 8

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Streif-nytt ble utgitt i 1991 og 1992

1991 Årgang 1

1,2

1992 Årgang 2

1,2,3,4,5,6

Komposten ble utgitt i 1993 til 1999

Komposten ble utgitt av Enebakk Kommune

1993 Årgang 1

1,2,3,4,5,6,7,8

1994 Årgang 2

1,2,3,4,5,6,7,8

1995 Årgang 3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

1996 Årgang 4

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1997 Årgang 5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1998 Årgang 6

1,2,3,4,5,6,7,8

1999 Årgang 7

1,2,3,4,5,6,7,8

Historielaget tenger nytt lokale

Søker Lokale

Gavemedlemskap

Medlemskapet gir 4 utgaver av vårt medlemskapblad «IGN»  samt andre medlemsfordeler.

Et gavemedlemskap kan kjøpes / bestilles på mail: leder@enebakkhistorie.no

eller

Kontakten as

Lillestrømveien 801, 1912 Enebakk.

Et gavemedlemskap koster kr. 200,00

Husk å bestille i god tid, slik at vi rekker å sende ut gavekortet innen du skal overrekke gaven.

Vi søker

Vi vet det er mange «der ute» som sitter på ulike kunnskaper.

Derfor kommer vi med en etterlysning.

Denne gangen  ønsker vi  å komme i kontakt med deg som kan / vet mye om klesdrakter.

Vi har bilder, hvor både tid og sted er ukjent.

Det å kunne tidfeste en aktuell periode, kan være en god hjelp for å finne ut hvor de forskjellige stedene er.

Derfor :

Har du kunnskaper om eldre klesdrakter, ber vi om din hjelp.

Ta kontakt på:

leder@enebakkhistorie.no

Hva kan dette være for noe ?

Hva er dette

Er det noen som kan hjelpe oss med hva dette kan være.

Det ser ut som et verktøy.

Trykk på bildet så får du det i full størrelse.

Svar mottaes med takk.

Etterlysning av E-postadresser

E-post 1

Historielaget ønsker å tilby sine medlemmer og  andre interesserte best mulig informasjon om lagets aktiviteter og tilbud.

En forutsetning for å få dette til å fungere best mulig er gjennom E-post.

Har du en e-postadresse som vi kan nå deg på vil vi sette stor pris på om du sendte den til oss.

Adressen kan sendes til  niels@kontakten.no eller ringe Niels på 91 37 44 09

Husk å oppgi navn og adresse i e-posten.

E-post 2

Vi ønsker gamle bilder fra Enebakk, kan du hjelpe oss?

Dette gamle oppslaget fra Enebakk avis er fremdeles like aktuelt.

Gamle bilder

Klikker du på bildet vil du få utklippet i full størrelse,

dette gjelder alle bildene vi har på:

www.enebakk-historielag.no