Eiendomsinformasjon
0229-20/10 Skåne
59.77814° N, 11.17607°E