Eiendomsinformasjon
0229-20/7 Wibo
59.77917° N, 11.17726°E