Viksaga – et unikt treskjærerarbeid

viksaga_god_2

Arbeidet fremstiller miljøet rundt Viksaga i Ytre Enebakk – fra tiden da tømmeret ble hentet ut av skogen med hest. Den opprinnelige Viksaga ble revet i 1950 og lå omtrent der badeplassen ved Våg ligger i dag. Modellen av Viksaga er utstilt i Kirkebygda kultur- og kompetansesenter. Arbeidet er donert til Enebakk kommune og inngår i kommunens lokalhistoriske samling.

Johan Østvåg
mottok Enebakk kommunes kulturpris for dette arbeidet i 2004.

59.73680° N     11.01978°E

Her finner du hvor  Viksaga lå på kartet