1963

1963

Vardåsen 2

Vardåsen 3

Vardåsen 1

Tur til Enebakk kommunetopp  av  Bjørn Egil Jensen

Tur til Enebakk kommunetopp: Tur til Vardåsen (374 moh), Enebakks høyeste punkt.
Bærekraftig Follo har laget 7 ulike turforslag til turer i Follomarka, en «topp-tur» til den høyeste toppen i hver av Follos 7 kommuner (Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås).
For nærmere informasjon, se også vår hjemmeside www.follomarka.noVardåsen ligger i den sørøstlige del av Østmarka, mellom Børtervann og Øyeren, 374 moh. Det er ingen stor ferdsel av turgåere til Vardåsen, men en tur hit anbefales, en tur gjennom innmark og utmark, og i svært frodig skogsterreng. Vardåsen kan vise til flere hundre år med historie, her har det vært varder for varsling av ufred, trigonometrisk punkt (landmålingstårn) og sannsynligvis også brannvaktstue.
I tidligere tider har Vardåsen vært betegnet som ”Enebak Aasen”, ”Enebak Vardeaas” og ”Enebak Bierget”. Med sin beliggenhet kan det antas at varder har vært tent ofte ved tidligere tiders ufred med Sverige, for eksempel da Karl 12. forsøkte å erobre Norge i 1716. Norges geografiske oppmåling (NGO) har benyttet Vardåsen som trigonometrisk punkt i mesteparten av tiden siden etableringen i 1773, og flere landmålingstårn har stått på toppen.

Vardåsen er en skogstopp med sti helt til topps, hvor trærne sperrer for all utsikt. Selve toppunktet er markert med en grov trekonstruksjon, en rasteplass. Dette er trolig rester etter det trigonometriske punktet og landmålingstårn. Omlag 15 meter vest for toppunktet finnes noe utsikt vestover, en utsikt som gjør det lett å forstå bakgrunn for tidligere tiders historie.

Flyktningruta passerer Vardåsens bratte sydvestskråning, forbi Kølabonn.

Turveien passerer gården “Vestre Veng” hvor veien er sperret med bom. God grusvei det meste av veien, velegnet også for sykling. To kilometer etter Vestre Veng tar veien av til venstre, skilt viser at det er 0,5 km til det vesle småbruket “Kølabonn” (Kolbotn) som var bebodd fra ca. 1846 og frem til 1955. Ved Kølabonn står en trefigur (”kortvokst kar”), bra motorsagarbeid har vært utført her! Trefiguren ble sagd ut for 10 – 15 år siden av en skogsarbeider på jobb. Tidens tann har imidlertid tært på figuren, og dessverre har en bit av ansiktet falt av. Her går sykkelveien ned til venstre, mens stien til topps går videre oppover. Eventuell sykkel bør parkeres her. Resten av veien til toppen – ca. 500 m – går bratt oppover i frodig terreng, og denne bør tas til fots. Veien oppover går gradvis over til å bli en smal, gjengrodd og umerket sti som det kan være vanskelig å finne. En blir allikevel aldri i tvil om retningen til toppen.

Anbefalt turstart: Fra Ytre Enebakk følges RV 120 forbi Enebakk kirke. Etter ca. 0,8 km, sving av Vengsveien til gården ”Veng Vestre” (1,2 km) hvor veien er sperret med bom. Veien følges videre til fots eller med sykkel til plassen ”Kølabonn” (Kolbotn).

Vanskelighetsgrad: Lett frem til Kølabonn. Fra Kølabonn og opp til toppen blir veien (stien) brattere, dette gjelder spesielt de siste meterene opp til toppen.

OBS: Det finnes ingen offentlig parkering i området, derfor anbefales stor fleksibilitet. Enten at man avtaler parkering med grunneier eller at man parkerer langs veien der dette er mulig.

Hele turen fra bommen og opp til toppen av Vardåsen er ca. 3 km. Beregn omlag 1 time på turen opp.

Kartutsnittet under viser turen med start fra veikrysset Vengsveien og RV 120.