Tufter etter husmannsplass fra ca 1800.

Plassen ble ryddet ca 1790 og ble nedlagt etter 14.

Alle som bodde på Sollia sultet i hjel.

Sollia bilde Sollia 2010

Her kan du se restene etter Sollia. Se på kartet.