Eiendomsinformasjon
0229-108/105 Smietun(parsellnr.2)
59.75403° N, 11.14385°E
620453.90     6625955.60
Lillestrømveien 714