0229-19/13 Skjærstad

59.78936° N, 11.18290°E

622518.73   6629973.02

Skjærstad

Her finner du Skjærstad på kartet

 Skjærstad måtte vike for gangvei og  ble revet i 2014.