Oppmålingstårn 2 web                     Oppmålingstårn web

Disse to tårnene vet vi ikke hvor de sto, vi vet at de er satt opp av Enebakk folk.

Tårnet på Byseterkollen - Kjerringhøgda skogbrannvaktstasjon i Enebakk

Kjerringhøgda   39 m høyt

59.79957° N, 11.00883°E

6 630 820.958N  612 687.815E

Her finner du Kjerringhøgda på kartet

Mjærskogkollen  39 høyt

59.70226° N, 11.02625°E

6 619 972.725N   614 014.489E

Her finner du Mjærskaukollen på kartet

Solbergåsen  38m høyt

59.76521° N, 11.21108°E

6 627 281.123 N  624 192.253E

Her finner du Solbergåsen på kartet

Høgåsen  38,5m høyt

59.75922° N, 11.08746°E

6 622 504.192N  618 959.673E

Her finner du Høgåsen på kartet

Vardeåsen  38,5m høyt

Vardåsen 1963 web

På tårnet står Erik Laustein som var gift med Eva Møllerstuen, Enga.

59.79734° N, 11.11958°E

6 630 697.104N  618 958.249E

Her finner du Vardåsen på kartet

Hobølåsen 38,5m høyt

59.77308° N, 11.17522°E

6 628 145.812N  622 142.632E

Her finner du Hobølåsen på kartet

 Kjølstadåsen  38,5m høyt

59.74402° N, 11.07938°E

6 624 594.140N   616 823.528E

Her finner du Kjølstadåsen på kartet

Meieriåsen gamle  38m høyt

59.73123° N, 11.16179°E

6 623 557.908N  621 400.684E

Her finner du Meieriåsen på kartet

Ravnåsen  38,5m høyt

59.76328° N, 11.10516°E

6 627 050.306 618 204.763

Her finner du Ravnåsen på kartet

Fjelltjernhøgda  38,5m høyt

59.69618° N, 11.16755°E

6 619 576.085N  621 986.277E

Her finner du Fjelltjernhøgda på kartet