Eiendomsinformasjon
0229-7/47 Nybygget
621794.53 6634450.23
59.82978° N, 11.17268°E