Klokkerud 1906 0229-001-115

1906

klokkerud enebakk 1906

1906

klokkerud enebakk

Klokkerud Gård Kirkebygda 23 06 1956

1956

0229-001_0117b

Nils Olsen Klokkerud m/familie. tatt ca 1880. fra venstre Laura, Nils, Kristine, Just, Karen med Harald på fanget.

0229-001_0121b

Nils Olsen Klokkerud 1839 – 1915

Karen Olsen Klokkerud  1831 - 1905

Karen Olsen Klokkerud 1831 – 1905

Klokkerud var en plass under Prestegaarden. 

Plassen  fikk dette navn «fordi Præsten Johan Platt,

der levede før Prosten Kinck, lod sin Broder, der blev Klokker,

faae den som sin Bolig» skreiv Sokneprest Aars (Sokneprest 1806-1817) .

Eiendomsinformasjon
0229-115/3 Klokkerud
619838.00   6627222.20
Ekebergveien 90

Her finner du Klokkerud gård på kartet.