Kjepperud G nr 96

Nedre Kjepperud  20 07 1954

Øvre og nedre Kjepperud   20 07 1954

Her finner du Nedre Kjepperud på kartet.