Fløtten Flåtten u Fjell i Dalefjerdingen

Her finner du Fløtten på kartet.