59.76295° N, 11.15186°E

Er det jordet som går ned langs Lotterudfeltet.

Her finner du Bjerkefløtten på kartet