14. Sundbysaga

Sagbruk fra 1937 – til midten av 1970-tallet. Huset ble revet først i 2011.

Også høvleri ble bygget ca. 1960 og revet ned rundt 1970.

14  Sundbysaga plakat