HISTORIELAGETS STYRE PÅ BEFARING 13. september 2010

Befaring Ytterbygda 2010

Varamedlem Håkon Kjelstrup og styremedlem Juul Sverre Stener befarte historielagets samling av gamle landbruksgjenstander.

Foto: Henning Bergersen.

I forbindelse med dagens styremøte var styret på befaring i Ytterbygda. Først besøkte man historielagets samling av gamle landbruksgjenstander. Deretter gikk turen til Tangenelva og tuftene etter Aksel Braathens hjulmakerverksted. Befaringen ble avsluttet på husmannsplassen Kvernstua.