IGN 3-2014

Nytt Ign på vei ut til medlemmene.

Dette omhandler i hovedsak Collettenes Flatebygods

og

Enebakk rundt Grunnlovstiden 1814.

Kan kjøpes på Flateby Jernvare, Enebakk bibliotek eller Joker i Kirkebygda.