Rusletur Ekebergskogen  09 2010a

 Vi besøker husmannsplassene Tangen, Fella, Tuggerud og Setra. Første stopp er en 8 meter djup og hemmelige hule.

Siste stopp er Holmetjern, hvor vi raster. Frammøte Holstad gård i Ytre Enebakk. Merket avkjøring fra sykehjemmet ved Kopås.

På hjemturen er det muligheter for både sopp og tyttebær.

NB! Ta med godt fottøy og niste. Turen kan ta opp til 4 timer.

Turleder er Trond Glesaaen.

Rusletur Ekebergskogen  09 2010

Turlederne Håkon Kjelstrup og Trond Glesaaen. Foto: Henning Bergersen.

I strålende sensommersol møtte 65 turvandrere opp på Holstad i Ytterbygda søndag 5. september for å være med historielagets Håkon Kjelstrup og Trond Glesaaen på en fantastisk vandring gjennom Ekebergsskogen. Leder Henning Bergersen ønsket velkommen og deretter bar det avgårde til Sprangshula, en 8-10 meter djup hule i fjellet bak Holstad gård. Derfra gikk turen om husmannsplassene vestre og østre Tangen, Fella, Tuggerud og Sætra. På veien var vi innom Brennevinsplassen ved Tuggerud.

Rusleturen ble avsluttet med kafferast og niste ved Holmetjern.