Bygdetun 2009 a

Enebakk historielag guider i hovedhuset, stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk/

Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid av Johan Østvåg.

Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre!

Søndag 7. juni, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Svenn Erik Johansen og Andreas Bøhler.

Søndag 12. juli, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Jan Svartebekk og Odd Guslund.

Søndag 9. august, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Eva Kristoffersen og Håkon Tysdal.

Søndag 6. september, kl. 12.00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA

Omvisere er Åse Killerud og Esther Reiss.

Omvisningen starter kl 12.00 alle søndager og følger et oppsatt program.

12.00 – Velkommen, omvisning på Bygdetunet 13.30 – Kaffepause med salg av kaffe m.m.

14.00 – Omvisning Viksaga 15.00 – Avslutning

Kaffe og bakst kan kjøpes på bygdetunet.

For ytterligere spørsmål, kontakt bygdetungruppa ved rapportør Svenn Erik Johansen på telefon 64 92 60 08 eller mobil 922 97 796