På Holtop møtte det frem 25 interesserte  tilhørere for å høre på Ferdinand, som fortalte om endringene i strafferett og kriminalitet.

Her kan du lese om grunnlaget for Ferdinand’s foredrag.

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid.

Her kan du lese hele foredraget Ferdinand holt.

Strafferett og kriminalitet i norsk middelalder.

Videoklipp fra møtet.

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 1 av 4

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 2 av 4

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 3 av 4

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 4 av 4