AR Flateby 04102009 (32)

Høstens siste rusletur i historielaget for 2009 ble arrangert søndag 4. oktober i kulturminneløypa på Flateby. Oppmøte var på parkeringsplassen ved Stranda skole og turens guide, Juul Sverre Stener, holdt først en orientering om kulturminneløypa. På oversiden av riksvei 120 består den i hovedsak av gamle husmannsplasser og damanlegg. På nedsiden av riksveien er det industrivirksomheten og bebyggelse i forbindelse med denne, som det er lagt hovedvekt på. På denne turen var det kun nedre del av kulturminneløypa det ble guidet i. Rusletur gjennom øvre del av løypa vil bli arrangert neste år.

AR Flateby 04102009 (5) AR Flateby 04102009 (7) AR Flateby 04102009 (9) AR Flateby 04102009 (10)

Turen startet med informasjon om de forskjellige skolebygg på Stranda, dvs fra opprettelsen av skolen på Flatebygodset i 1807 og frem til i dag.

AR Flateby 04102009 (20) AR Flateby 04102009 (21) AR Flateby 04102009 (22) AR Flateby 04102009 (19)

Videre gikk turen forbi baststua, Modelldammen, Sagstua, Odelsheim, Lia, kontorbygningen til Fladeby Cellulosefabrikk og Tangen, samt de forskjellige sager og kverner i dalen, før det ble rast på friområdet nede ved Øyeren.

Friområdet ligger på området der hvor Fladeby Cellulosefabrikk lå og under rasten ble det informert om virksomheten på området via sagbrukenes tid, Fladeby Cellulosefabrikk og øvrig industrivirksomhet frem til plassen ble friområde. Enebakks første elektrisitetsverk ble blant annet bygget her i 1903.

Turen gikk så videre forbi Ingeniørboligen, Dalen, forskjellige arbeiderboliger bygget i forbindelse med Fladeby Cellulosefabrikk ,

AR Flateby 04102009 (28) AR Flateby 04102009 (29) AR Flateby 04102009 (30) AR Flateby 04102009 (27)

Sundbysaga, Bjerklands Cafe og endte opp ved riksvei 120 hvor Flatebys første senter lå. Dette senteret var under stadig utvikling fra den spede start på 1890-årene og frem til ca 1970, da nytt senter ble etablert i Bakkehagan.27 personer deltok på turen

AR Flateby 04102009 (31)  AR Flateby 04102009 (32)