IMG_5765

Fremmøte på Heiås i Dalefjerdingen kl. 13.00, søndag 24. mai. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud), forbi Sø-Borud, Mellom-Borud, Nord-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås. Turleder er Hovel Heiaas. Ta med niste og godt fottøy!
IMG_5761        IMG_5781

Det ble en flott tur på Heiåslandet, med 45 deltakere i alle aldre. Guide på turen var Hovel Heiaas. Mer om denne turen kommer senere. Foto: Eva Kristoffersen / Amund Ruud.

 

IMG_5785    IMG_5801