23/9-2014 Jølsen/Ekeberg

Håkon og Arne ønsker velkommen

De fremmøtte får tilbud om å kjøpe boken

«Fra Ign til Fontana»

til en røverpris på Kr 100,-.

3

Turen går så videre mot Ekebergbrua.

4

Arne forteller om bruas opprinnelse og restaurasjon.

5

Arne sier at de malte feltene ble restaurert og montert på den nyrestaurerte brua.

6

Tilhørerne lyttet med interesse.

7

Så bar det videre til neste stopp, Sandbakken.

8

Her startet Håkon med å fortelle om plassens navn.

Sandbakken.

I dag kun en snuplass.

9

Så ble Holm Jølsen og fyrstikkfabrikken satt på kartet.

10

Et glimt av Ragnhild Jølsen’s Siste boplass, Solbakken

11

Arne forteller litt om husene omkring plassen.

12

Neste stopp var bautaen over Ragnhild Jølsen.

13

Arne forteller.

14

Astrid leser dikt.

15

Arne overtar igjen.

17

Også her lytter tilhørerne ivrig.

18

19

Inne på Ekeberg hageanlegg

20

Siste tilskudd i parken

21

22

Ingen av treene fra Jølsens tid står,  Parken var på hans tid bare et jorde.

23

Parken er opparbeidet av Klavenes

24

Nils Klavenes ønsker oss velkommen

25

Tilhørerne følger godt med i det som blir fortalt.

26

Her blir et bilde fra Jølsens tid vist frem.

27

Håkon takker Klavenes for foredraget

28

Her overrekkes en utgave av Håkons bok til Klavenes

29

Astrid leser igjen et dikt for oss

31

Niels takker for oss i styret.

33

Oppe på paveliongen.

34

Nede ved stabburet forteller Arne om dets opprinnelse

35

Vi blir bedt inn i stuen.

37

Alle har vært flinke å tatt av seg skoene før de gikk inn.

38

Arne forteller litt om de andre husene rundt på eiendommen

39

40

Atelieet til Mette klavenes i bakgrunnen.

41

42

43

Og Michael fikk det siste ordet.

Han hadde hørt at det skulle være stor innavl inne i Ekebergdalen,

en dag tok han mot i seg og spurte moren om det var sant,

og hun svarte at,

«Jo det kan hende det, men nå som de hadde fått sykkel så hadde det blitt mye bedre.»

Fotograf:  Amund Ruud

Se video av turen.