Det nyvalgte styret i Enebakk historielag ble konsituert på styremøte 17. januar 2008 og ser slik ut:

Leder – Henning Bergersen
Nestleder – Esther Reiss
Sekretær/1. varamedlem – Juul Sverre Stener
Kasserer – Eva Kristoffersen
Styremedlem – Svenn Johansen
Styremedlem – Nils Butenschøn
Styremedlem – Åse Killerud
Styremedlem – Arne Østerby

Vararepresentanter:
2. varamedlem – Bjørnar Thoresen
3. varamedlem – Yvonne Sariberget

Åse Killerud er tilbake som rapportør for kulturminneverngruppa og Heidi Wattum er ny rapportør for husgruppa. Svenn Johansen fortsetter som rapportør for bygdetungruppa og Arne Østerby går på en ny runde som rapportør for arrangementsgruppa. Det samme gjør Håkon Tysdal som rapportør for publiseringsgruppa og leder av bygdebokkommiteen. Skolegruppa står foreløpig uten ny rapportør og slektshistorisk kontakt i Enebakk historielag er heller ikke kommet på plass.