Fra spretthopp 2

Enebakk historielag ønsker velkommen til
TEMAMØTE PÅ HOLTOP: “Fra spretthopp til Lotterudbakken”
Torsdag 13. november, kl. 19.00.

Vi tar turen tilbake til dengang «Gubberennet» trakk over tusen mennesker til sine hopprenn i Kirkebygda. Andreas Bøhler og Ragnar Stensli viser film, fotografier og fortellerer om hoppsporten i Enebakk. Gratis entre. Salg av kaffe og bakst. Utlodning.


Fra spretthopp

Ragnar Stensli forteller om gubberenn i Enebakk. Foto: Juul Sverre Stener.

Torsdag 13 november 2008 hadde hele 45 presoner møtt frem på Holtop for å høre Andreas Bøhler og Ragnar Stensli fortelle om hoppsporten i Enebakk etter krigen og frem til det populære Gubberennet som ble arrangert fra 1986 og frem til 1991. Andreas Bøhler fortalte først litt om tiden i barneåra i Kirkebygda hvor de bygde hoppbakker rundt om på jordene og i skråningene hvor forholdene lå til rette. Det var en hel gjeng som etter skoletid og i helgene møttes med en gang snøen hadde lagt seg og bygde spretthopp. Det fantes knapt et jorde i Kirkebygda hvor det ikke var skispor og spretthopp, og tilsvarende var det også i de andre bygdene i Enebakk. Etter hvert som de vokste til ble bakkene større, men det var fortsatt løypeski de brukte, det var få som hadde hoppski. Andreas fortalte og viste på kart hvor de forskjellige bakkene i Enebakk lå og litt også om bakkerekordene. Han var også innom de bakkene som var bygget tidligere på 1900-tallet. Bakkerekordholdere var (er) blant annet Tom Levorstad og Gunder Gundersen i to av bakkene. Flesteparten av bakkene er nå nedlagt for lenge siden, kun Østby-bakkene er vel i full drift.

Ragnar Stensli overtok og fortalte først litt om skibakkene på Flateby før han gikk over til Gubberennet. Gubberennet oppstod ved at en gjeng av ”gamlekarene” mimret om tiden i gamle dager og en av de kom på ideen med å arrangere et ”Gubberenn”. Ideen fenget og i løpet av kort tid var en ivrig arrangementskomite i full gang og vinteren 1986 ble det første rennet arrangert i Lotterudbakken. Dette ble mer og mer populært og på det meste var det hele tusen tilskuere til stede for å bivåne gamle helter. Hopplengdene varierte litt etter hvor høyt de turte ta tilløpet oppe mellom trærne, men de lengste hoppene var nesten 20 meter lange. Gubberennet ble arrangert i årene 1986 – 1987 -1988 og med avslutningsrenn i 1991. I årene 1989 og 1990 var det snøfritt i Kirkebygda, og i stedet for Gubberenn ble det arrangert tur til skimuseet på Kongsberg i 1989 og tur til OL-anleggene på Lillehammer i 1990.

Det ble under foredragene vist fotografier og tegninger, mens temakvelden ble avsluttet med film fra Gubberennene. Arrangementsjef i historielaget, Arne Østerbø, takket begge foredragsholderne for innsatsen ved å overrekke blomster. Han fremhevet at både for de av tilhørerne som hadde deltatt/vært til stede på Gubberenn-arrangement og oss andre hadde det vært en meget vellykket kveld.

(Juul Sverre Stener)