Jan Svartebekk 2008

Jan Svartebekk ble høytidelig utnevnt til æresmedlem.

 Sammen med Åse Killerud (2005) og Rolf Solberg (2006) er han lagets tredje æresmedlem.
Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Årsmøtet i Enebakk historielag ble avholdt på Holtop i Ekebergdalen, torsdag 11. desember 2008, med 30 stemmeberettige medlemmer til stede. Avtroppende arrangementsleder Arne Østerby og møteleder Juul Sverre Stenerl ledet de fremmøtte gjennom de sedvanlige årsmøtesaker på en fin måte. Leder Henning Bergersen redegjorde for arbeidet med 5 års planen og handlingsplan for 2009. Kasserer Eva Kristoffersen redegjorde for regnskap og budsjett. Etter at innkalling, årsmelding og regnskap var gjennomgått og godkjent, var det pause med kaffe, gløgg og bakst, før valget av leder og nytt styre ble gjennomført. Etter valget var det tid for en bildekavalkade over lagets aktiviteter i 2008 ved Henning Bergersen. Jan Svartebekk avsluttet det hele med et glimrende foredrag om Enebakkdalen og virksomheten der. Takk og blomster gikk til Arne Østerby, som nå går ut av styret, samt Rolf Solberg som gikk ut av valgkomiteen. Avtroppende varamedlem Yvonne Sariberget var ikke til stede på årsmøtet.

Til slutt ble Jan Svartebekk høytidelig utnevnt til æresmedlem i Enebakk historielag. Jan Svartebekk er en av de som arbeider i det stille, men har siden midten av 1980-tallet vært en svært viktig person i laget. Han jobbet sammen med Ulf Oppegaard fra ca. 1987 til 1995, med kartlegging av virksomheten langs elva Ign. Svartebekk var også en av de som startet med rusleturer i 1988 og har ledet flere av disse, sist i mai 2007. Han har holdt en rekke foredrag, særlig om elva IGN og om dampbåtrafikken på Øyeren. Jan jobbet også tett med Ole Weng på bygdetunet i mange år og var den som utarbeidet forslag til vedtekter og driftsavtale i 1996 (etter maler fra Rælingen Bygdetun). Han ble i 1997 historielagets bygdetunansvarlige og fortsatte med det frem til 2002. Siden 2006 har han vært aktiv i bygdetungruppa og er hovedmannen bak det nye omviserheftet på bygdetunet. Jan Svartebekk satt som kasserer i styret i perioden 1988 – 1992. I 1993 var han nestleder. Han tok deretter en pause, men kom tilbake som nestleder i perioden 1997-1998. Han har også sittet i valgkomiteen i flere runder, senest i 2005.

Det nyvalgte styret for 2009 består av:
Henning Bergersen (leder) – nyvalgt, for 1 år.
Svenn Johansen – Ikke på valg, 1 år igjen.
Esther Reiss – Ikke på valg, 1 år igjen.
Nils Butenschøn – Ikke på valg, 1 år igjen.
Åse Killerud – Ikke på valg, 1 år igjen.
Juul Sverre Stener – Nyvalgt, for 2 år.
Eva Kristoffersen – Gjenvalgt, for 2 år.

Vararepresentanter er:
Bjørnar Thoresen – 1. vara, nyvalgt for 2 år.
Håkon Kjelstrup – 2. vara, nyvalgt for 2. år.
Inger Anne Steffensen – Nyvalgt, for 1. år
(går inn for Yvonne Sariberget, som går ut av styret etter 1 år.)

Det nye styret vil konstituere seg på første styremøte etter nyttår.

Arne Østerby var eneste styremedlem som gikk ut av styret. Østerby har sittet som styremedlem siden 2007 og gjort en fantastisk jobb som arrangementsleder. Varamedlem Yvonne Sariberget gikk også ut av styret, etter å ha sittet siden 2007.

Ny valgkomite kom også på plass. Den består av:
Håkon Tysdal (leder) – 1 år igjen
Egil Thoresen – 1 år igjen.
Arne Østerby – Nyvalgt, for 2 år.
Vara – Andreas Bøhler – nyvalgt, for 1 år

Årsmøtet valgte Ivar Vardeberg til revisor for 2008.

Eva Kristoffersen 2008

Eva Kristoffersen redegjør for regnskapet 2008

…. Tilbake til toppen